แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

มิตรภาพ
    19จิ้มตาย่อมทำให้น้ำตาไหล
    จิ้มใจย่อมทำให้ความรู้สึกปรากฏ
    20ใช้หินขว้างนกย่อมทำให้นกบินหนีไป
    กล่าวร้ายต่อมิตรย่อมทำลายมิตรภาพ
    21ถ้าท่านชักดาบต่อสู้กับมิตร
    อย่าเพิ่งหมดหวัง เพราะยังอาจกลับมาคืนดีกันได้
    22ถ้าท่านตำหนิเพื่อนต่อหน้า
    ก็อย่ากลัว ยังมีทางคืนดีกันได้
    แต่ถ้าท่านกล่าวร้าย ดูหมิ่น เผยความลับ และทำร้ายลับหลัง
    เพื่อนทุกคนของท่านก็จะหนีไป
    23จงทำให้เพื่อนบ้านไว้ใจท่านในยามที่เขายากจน
    เพื่อว่าเมื่อเขาร่ำรวยขึ้น ท่านจะได้ร่วมสุขกับเขา
    จงซื่อสัตย์ต่อเขาในยามที่เขาเดือดร้อน
    เพื่อว่าเมื่อเขารับมรดก ท่านจะได้รับส่วนแบ่งมรดกนั้นด้วย
    24ก่อนมีไฟย่อมมีไอและควันออกมาจากเตาฉันใด
    ก่อนจะมีการนองเลือดก็ย่อมมีการกล่าวร้ายต่อกันฉันนั้น
    25ข้าพเจ้าจะไม่อับอายที่จะปกป้องเพื่อน
    ข้าพเจ้าจะไม่หลบหน้าเขา
    26แต่ถ้าเหตุร้ายเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าเพราะเขา
    ทุกคนที่รู้เรื่องก็จะอยู่ห่างจากเขา