คำพูดหยาบคายd
    12วิธีพูดแบบหนึ่งควรรับโทษถึงตาย
    อย่าให้การพูดเช่นนี้พบได้ในเชื้อสายของยาโคบเลย
    เพราะผู้ยำเกรงพระเจ้าจะขจัดการพูดเช่นนี้ให้ห่างไกล
    เขาจะไม่กลิ้งเกลือกอยู่ในบาป
    13อย่าให้ปากของท่านเคยชินกับคำพูดหยาบคายไร้มรรยาท
    ถ้อยคำเหล่านี้เป็นเหตุให้ทำบาป
    14จงระลึกถึงบิดามารดาเมื่อท่านนั่งอยู่ในหมู่เจ้านาย
    เกรงว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าเจ้านาย ท่านจะลืมตัวeพูดจาเหลวไหลตามนิสัย
    แล้วอาจจะคิดว่า ถ้าไม่เกิดมาก็จะดีกว่า
    และสาปแช่งวันที่ท่านเกิดมาเสียด้วย
    15คนที่พูดหยาบคายจนเป็นนิสัย
    จะไม่มีวันแก้ไขนิสัยนี้ได้เลยตลอดชีวิต