แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การเป็นทาสกามารมณ์
    16คนสองประเภททำบาปมากยิ่งขึ้นf
    คนประเภทที่สามนำพระพิโรธมาสู่ตน
    17ตัณหาร้อนแรงเป็นเหมือนไฟที่ลุกโพลง
    จะไม่ยอมดับจนกว่าจะสมหวัง
    คนที่ทำตามความใคร่ของร่างกาย
    จะไม่หยุดยั้งจนกระทั่งไฟจะเผาผลาญเขา
    คนลามกคิดว่าอาหารทุกอย่างอร่อย
    เขาจะกินไม่รู้จักอิ่มจนตาย
    18ชายที่นอกใจภรรยาพูดกับตนเองว่า “ใครจะเห็นฉัน
    ความมืดอยู่รอบฉัน กำแพงกั้นฉันไว้
    ไม่มีใครเห็นฉัน จะกลัวไปทำไม
    พระผู้สูงสุดจะไม่ทรงจดจำบาปของฉันไว้”
    19สิ่งเดียวที่เขากลัวคือการที่คนอื่นจะเห็นเขา
    เขาไม่รู้ว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าสว่างกว่าดวงอาทิตย์ถึงหมื่นเท่า
    พระองค์ทรงเห็นการกระทำทั้งปวงของมนุษย์
    ทรงสังเกตลึกลงไปในซอกที่เร้นลับที่สุดด้วย
    20พระองค์ทรงทราบทุกสิ่งตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเนรมิตขึ้นมาg
    และเมื่อทรงเนรมิตเสร็จแล้วด้วยh
    21คนนี้จะรับโทษต่อหน้าธารกำนัล
    จะถูกจับได้ในเวลาที่เขาคาดไม่ถึง