แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ปรีชาญาณยกย่องตนเองa
24.    1ปรีชาญาณยกย่องตนเอง
    ประกาศสิริรุ่งโรจน์ในหมู่ประชากรของตน
    2ปรีชาญาณเปิดปากกล่าวในที่ประชุมของพระผู้สูงสุด
    ยกย่องตนเองเฉพาะพระพักตร์พระผู้ทรงสรรพานุภาพ ว่า
    3“ข้าพเจ้าออกมาจากพระโอษฐ์พระผู้สูงสุด
    และปกคลุมแผ่นดินเหมือนหมอก
    4ข้าพเจ้าตั้งกระโจมอยู่ในที่สูง
    บัลลังก์ของข้าพเจ้าอยู่ในกลุ่มเมฆb
    5ข้าพเจ้าโคจรไปทั่วท้องฟ้าตามลำพัง
    เดินเตร่ไปจนถึงเหวลึกที่สุด
    6ข้าพเจ้ามีอำนาจเหนือcคลื่นของทะเล และทั่วแผ่นดิน
    เหนือประชาชนและชนทุกชาติ
    7ข้าพเจ้าแสวงหาที่พักผ่อนในหมู่ชนเหล่านี้
    ดูว่าจะตั้งค่ายพักในดินแดนของใคร
    8แล้วพระผู้ทรงเนรมิตสรรพสิ่งทรงมีพระบัญชาแก่ข้าพเจ้า
    พระผู้ทรงเนรมิตข้าพเจ้าทรงกำหนดสถานที่ให้ข้าพเจ้าตั้งกระโจม
    พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งกระโจมของท่านในยาโคบ
    จงรับอิสราเอลเป็นมรดกของท่าน”
    9แต่แรกเริ่ม พระองค์ทรงเนรมิตข้าพเจ้าก่อนกาลเวลา
    และข้าพเจ้าจะดำรงอยู่ตลอดนิรันดร
    10ข้าพเจ้ารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์dในกระโจมศักดิ์สิทธิ์
    ข้าพเจ้าจึงตั้งที่พำนักอยู่ในศิโยน
    11พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าพักผ่อนในนครที่ทรงรัก
    อำนาจของข้าพเจ้าอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม
    12ข้าพเจ้าหยั่งรากในประชากรรุ่งเรือง
    ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกไว้เป็นมรดกของพระองค์
    13ข้าพเจ้าเติบโตขึ้นเหมือนต้นสนในเลบานอน
    เหมือนต้นไซเปรสบนภูเขาเฮอร์โมน
    14ข้าพเจ้าเติบโตดุจต้นปาล์มที่เอน-เกดดีe
    ดุจต้นกุหลาบที่เมืองเยรีโค
    ดุจต้นมะกอกเทศงดงามในทุ่งราบ
    ข้าพเจ้าเติบโตดุจต้นเพลน
    15ข้าพเจ้าส่งกลิ่นหอมเหมือนอบเชยและกระถินเทศ
    ให้กลิ่นหอมเหมือนมดยอบชนิดเยี่ยม
    เหมือนมหาหิงคุ์ ชะมดเชียงและกำยาน
    เหมือนควันกำยานในกระโจมf
    16ข้าพเจ้าแผ่กิ่งก้านเหมือนต้นมะขามเทศ
    กิ่งก้านของข้าพเจ้าสง่างามและอ่อนช้อย
    17ข้าพเจ้าเป็นเหมือนเถาองุ่นที่แตกกิ่งอ่อนงดงาม
    ดอกของข้าพเจ้าให้ผลงามจำนวนมากg (18)
    19ท่านที่ปรารถนาอยากได้ข้าพเจ้า จงมาหาข้าพเจ้าเถิด
    จงกินผลของข้าพเจ้าให้อิ่ม
    20เพราะความคิดถึงข้าพเจ้าหวานกว่าน้ำผึ้ง
    การได้ข้าพเจ้าเป็นมรดกหวานยิ่งกว่ารวงผึ้ง
    21ผู้ที่กินข้าพเจ้าแล้วจะหิวอยากกินอีก
    ผู้ที่ดื่มข้าพเจ้าแล้ว ก็จะกระหายอยากดื่มข้าพเจ้าอีก
    22ผู้ที่เชื่อฟังข้าพเจ้าจะไม่อับอาย
    ผู้ที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของข้าพเจ้าก็จะไม่ทำบาป”