แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

หญิงที่นำความทุกข์มาให้สามี
    5มีสามสิ่งที่จิตใจของข้าพเจ้ากลัว
    คือการใส่ความไปทั่วเมือง ประชาชนที่ก่อการจลาจล
    และการกล่าวหาเป็นเท็จ ทั้งสามสิ่งนี้ร้ายกว่าความตาย
    สิ่งที่สี่ทำให้ข้าพเจ้าหวาดหวั่นa
    6คือหญิงขี้หึงที่ทำให้จิตใจเจ็บช้ำและเป็นทุกข์
    ปากร้ายของนางเป็นภัยพิบัติสำหรับทุกคนb
    7ภรรยาใจร้ายเป็นเหมือนแอกหลวมสวมคอโคc
    ผู้ที่ได้นางเป็นภรรยาก็เป็นเหมือนผู้มีแมลงป่องในมือ
    8ภรรยาขี้เมาทำให้สามีต้องโกรธมาก
    นางจะปิดบังความอับอายไม่ได้เลย
    9ความสำส่อนของหญิงรู้จักได้จากตาเจ้าชู้
    และจากการมองของนาง
    10จงควบคุมหญิงดื้อรั้นอย่างเคร่งครัด
    เพราะถ้านางเห็นว่ามีอิสระ นางก็จะฉวยโอกาส
    11จงระวังสายตาที่ไม่รู้จักอายของนาง
    อย่าประหลาดใจ ถ้านางทรยศต่อท่าน
    12ผู้เดินทางที่กระหายน้ำย่อมอ้าปากและดื่มน้ำใดๆที่อยู่ใกล้ฉันใด
    หญิงสำส่อนก็อ้าแขนต้อนรับชายทุกคนที่เข้ามาหานางฉันนั้น