แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เรื่องน่าเศร้าใจ
    28มีสองสิ่งทำให้ข้าพเจ้าเป็นทุกข์
    คือนักรบที่กลายเป็นผู้ยากไร้
    และผู้มีปัญญาที่ถูกเหยียดหยาม
    สิ่งที่สามทำให้ข้าพเจ้าโกรธ
    คือผู้ละทิ้งความชอบธรรมไปทำบาป
    องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเตรียมให้เขาตายด้วยดาบ