แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คนหน้าไหว้หลังหลอก
    22คนขยิบตาย่อมวางแผนทำร้าย
    ผู้ใดก็ชักชวนให้เขาเลิกไม่ได้
    23เมื่ออยู่ต่อหน้าท่าน เขาพูดจาอ่อนหวาน
    ชื่นชมคำพูดทุกคำของท่าน
    แต่เมื่ออยู่ลับหลัง เขาจะพูดอย่างอื่น
    ใช้คำพูดของท่านทำร้ายท่าน
    24ข้าพเจ้าเกลียดชังหลายสิ่งหลายอย่าง แต่ไม่มีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าเกลียดชังเท่าคนเช่นนี้
    แม้แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงเกลียดชังเขา
    25ผู้ใดขว้างก้อนหินขึ้นไปข้างบน หินจะตกลงมาบนศีรษะของเขา
    ผู้ที่หักหลังทำร้ายผู้อื่น ก็จะได้รับบาดเจ็บด้วยf
    26ผู้ใดขุดหลุมพราง ก็จะตกลงไปในหลุมนั้น
    ผู้ใดวางบ่วงไว้ เท้าของเขาก็จะติดบ่วงเอง
    27ผู้ที่ทำร้ายผู้อื่น ผลร้ายก็จะตกแก่เขาด้วย
    เขาจะไม่รู้ว่าผลร้ายนั้นมาจากที่ใด
    28คนหยิ่งยโสพูดแดกดันและด่าหยาบคาย
    การแก้แค้นจะซุ่มคอยทำร้ายเขาเหมือนสิงโต
    29คนที่พอใจเมื่อเห็นผู้ยำเกรงพระเจ้าล้ม ก็จะติดกับดัก
    ความเจ็บปวดจะกัดกินเขาก่อนที่เขาจะตายg