แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ปากร้าย
    13ท่านทั้งหลายจงสาปแช่งคนใส่ความและคนพูดตลบตะแลง
    เพราะเขาทำให้หลายคนที่อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขต้องพินาศ
    14คนชอบนินทาaทำให้หลายคนต้องหวั่นไหว
    ขับไล่คนเหล่านี้ให้เร่ร่อนไปตามชาติต่างๆ
    คนชอบนินทาทำลายเมืองที่เข้มแข็ง
    และทำลายวงศ์ตระกูลของผู้มีอำนาจ
    15คนชอบนินทาเคยทำให้ภรรยาที่ดีต้องหย่ากับสามี
    ทำให้นางต้องสูญเสียผลประโยชน์จากงานของตน
    16ผู้ฟังคำใส่ความนินทาจะไม่มีความสงบอีก
    จะอยู่ในบ้านอย่างสันติอีกต่อไปไม่ได้
    17ใช้แส้เฆี่ยนทำให้มีบาดแผล
    แต่ใช้ลิ้นเฆี่ยนทำให้กระดูกแหลก
    18คนจำนวนมากตายเพราะคมดาบ
    แต่ยังไม่เท่ากับคนที่พินาศเพราะคำพูด
    19ผู้ที่ปลอดภัยจากคำใส่ความนินทาย่อมเป็นสุข
    เขาไม่ต้องประสบผลร้ายของถ้อยคำเหล่านั้น
    ไม่ต้องแบกแอกของคำใส่ความนินทา
    ไม่ต้องถูกถ้อยคำเหล่านั้นล่ามโซ่ไว้
    20เพราะแอกของคำใส่ความนินทาเป็นแอกเหล็ก
    โซ่ของคำใส่ความนินทาก็เป็นโซ่ทองสัมฤทธิ์
    21ไปอยู่ในแดนมรณะยังดีกว่าฟังถ้อยคำใส่ความนินทา
    เพราะถ้อยคำเหล่านี้นำความตายที่ร้ายกาจมาให้
    22คำใส่ความนินทาไม่มีอำนาจเหนือผู้ยำเกรงพระเจ้า
    ไฟของถ้อยคำเหล่านี้จะเผาเขาไม่ได้b
    23ผู้ที่ละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะตกเป็นเหยื่อของคำใส่ความนินทา
    ซึ่งจะลุกเป็นไฟไม่มีวันดับอยู่ในหมู่เขา
    ถ้อยคำเหล่านี้จะกระโจนเข้าใส่เหมือนสิงโต
    จะฉีกเนื้อของเขาเหมือนเสือดำ
    24ท่านจงทำรั้วหนามล้อมที่ดินของท่าน
    จงเก็บเงินและทองของท่านไว้ให้ปลอดภัย
    25จงชั่งน้ำหนักคำพูดของท่าน
    จงทำประตูใส่กุญแจไว้ที่ปากของท่านด้วย
    26จงระวังอย่าพลาดพลั้งในคำพูด
    มิฉะนั้นท่านจะตกเป็นเหยื่อของผู้ที่คอยซุ่มดักท่าน