แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การอบรมเลี้ยงดูบุตร
30.    1ผู้ที่รักลูกต้องตีเขาเสมอ
    เพื่อจะได้ยินดีเพราะเขาในที่สุด
    2ผู้รู้จักอบรมลูกของตนจะได้รับประโยชน์จากเขา
    และจะภูมิใจอวดลูกได้กับคนรู้จัก
    3ผู้ที่อบรมลูกอย่างดีจะทำให้ศัตรูอิจฉา
    แต่จะมีความยินดีในหมู่มิตรสหาย
    4เมื่อพ่อตาย ก็เหมือนกับว่ายังไม่ตาย
    เพราะเขาทิ้งลูกเหมือนกับตนไว้เบื้องหลัง
    5เมื่อยังมีชีวิต พ่อมองลูกด้วยความยินดี
    เมื่อใกล้จะตาย เขาก็จะไม่มีความทุกข์
    6เขาจะทิ้งผู้แก้แค้นaศัตรูไว้เบื้องหลัง
    และทิ้งผู้ตอบแทนบุญคุณของมิตรสหายไว้ด้วย
    7ผู้ทำตามใจลูกจะต้องใช้ผ้าพันแผลb
    ได้ยินเสียงร้องทีไร ใจของเขาก็หวั่นไหว
    8ม้าที่ไม่หัดให้เชื่องก็จะพยศ
    ลูกที่ถูกตามใจก็จะกลายเป็นคนหัวรั้น
    9ถ้าท่านเอาใจลูกมากเกินไป เขาจะทำให้ท่านต้องมีความกลัว
    ถ้าท่านเล่นกับเขามากเกินไป เขาจะทำให้ท่านต้องเป็นทุกข์
    10อย่าหัวเราะเล่นกับเขา แล้วท่านจะไม่ต้องร่วมทุกข์กับเขา
    และท่านจะไม่ต้องขบฟันด้วยความทุกข์ใจในภายหลัง
    11อย่าปล่อยให้ลูกทำตามใจตนในวัยเยาว์
    อย่ามองข้ามความผิดของเขา
    12จงจับเขาให้ก้มหัวตั้งแต่วัยเยาว์
    จงตีสั่งสอนเขาตั้งแต่เขายังเป็นเด็ก
    เขาจะได้ไม่กลายเป็นคนดื้อไม่ยอมเชื่อฟัง
    แล้วทำให้ท่านต้องเป็นทุกข์อย่างมากc
    13จงเอาใจใส่อบรมลูกอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
    แล้วท่านจะไม่ต้องเสียใจเพราะความไม่รู้จักละอายของเขา