แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การเลือกภรรยา    
    21หญิงไม่มีสิทธิ์จะเลือกสามี
    แต่ชายเลือกหญิงสาวที่จะเป็นภรรยาได้g
    22ความงามของหญิงทำให้ใบหน้าของสามีเปล่งปลั่ง
    ทำให้เขาสมหวังมากกว่าสิ่งใด
    23ถ้านางพูดจากอ่อนโยนและอ่อนหวาน
    สามีย่อมมีความสุขมากกว่าชายใดๆ
    24ชายที่แต่งงานก็เริ่มมีทรัพย์สมบัติล้ำค่า
    มีผู้ช่วยที่เหมาะสมh และมีเสาหลักคอยพยุงตนไว้
    25ที่ดินซึ่งไม่มีรั้วอาจถูกปล้นฉันใด
    ชายที่ไม่มีภรรยาก็เป็นผู้เร่ร่อนและมีความทุกข์ฉันนั้น
    26ใครเล่าจะไว้ใจโจรผู้มีอาวุธ
    ที่วิ่งไปมาตามเมืองต่างๆ
    27ชายที่ไม่มีครอบครัวiก็เช่นกัน
    ค่ำที่ไหนก็นอนที่นั่น