แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

มิตรไม่แท้
37.    1มิตรทุกคนย่อมกล่าวว่า “ฉันก็เป็นมิตรเหมือนกัน”
    แต่บางคนเป็นมิตรแต่ชื่อ
    2มิตรสหายและเพื่อนที่กลายเป็นศัตรู
    เป็นความทุกข์ถึงตายมิใช่หรือ
    3ทำไมมนุษย์จึงมีความโน้มเอียงเลวทรามเช่นนี้a
    ความโน้มเอียงที่จะปกคลุมแผ่นดินด้วยความหลอกลวงนี้มาจากไหน
    4มิตรสหายแสดงความยินดีกับเพื่อนในยามสุข
    แต่ในยามทุกข์ก็กลายเป็นศัตรูb
    5มิตรสหายร่วมทุกข์กับเพื่อนเพื่อจะได้มีกินc
    แต่เมื่อมีการต่อสู้ เขาก็ยกโล่ขึ้นป้องกันตนเอง
    6อย่าลืมเพื่อนร่วมใจของท่าน
    อย่าลืมเขาเมื่อท่านมีทรัพย์สมบัติ