แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ที่ปรึกษา
    7ที่ปรึกษาย่อมให้คำแนะนำ
    แต่มีบางคนให้คำแนะนำเพื่อประโยชน์ของตน
    8จงระวังผู้ที่อยากให้คำแนะนำแก่ท่าน
    จงถามดูเสียก่อนว่าเขาต้องการอะไร
    เกรงว่าเขาจะแนะนำท่านเพื่อจะได้ผลประโยชน์
    แล้วปล่อยท่านให้เผชิญชะตากรรมของท่านเองd
    9เขาอาจบอกว่า “ท่านเดินทางถูกแล้ว”
    แต่แล้วก็จะยืนอยู่ห่างๆเพื่อดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับท่าน
    10อย่าปรึกษาคนที่มองท่านในแง่ร้าย
    จงซ่อนแผนการของท่านจากคนที่อิจฉาท่าน

11อย่าปรึกษาหญิงถึงคู่แข่งของนางe
    อย่าปรึกษาคนขลาดถึงเรื่องสงคราม
    อย่าปรึกษาพ่อค้าเรื่องการค้าขาย
    อย่าปรึกษาผู้ซื้อเรื่องราคา
    อย่าปรึกษาคนอิจฉาเรื่องการรู้คุณ
    อย่าปรึกษาคนใจร้ายเรื่องความเมตตา
    อย่าปรึกษาคนเกียจคร้านเรื่องการงานใดๆ
    อย่าปรึกษาลูกจ้างชั่วคราวเรื่องผลเก็บเกี่ยวตลอดปี
    อย่าปรึกษาผู้รับใช้เกียจคร้านถึงงานใหญ่โต
    อย่าพึ่งคนเหล่านี้เพื่อจะได้คำปรึกษาใดๆ
    12แต่จงคบค้ากับผู้ยำเกรงพระเจ้าf
    ซึ่งท่านรู้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามบทบัญญัติ
    และมีจิตใจเหมือนใจของท่าน
    ถ้าท่านพลาดพลั้ง เขาก็จะเห็นใจท่าน
    13แล้วท่านจงยึดมั่นคำแนะนำจากใจของท่าน
    เพราะไม่มีผู้ใดน่าวางใจมากกว่าคำแนะนำนั้น
    14บางครั้งมโนธรรมของมนุษย์เตือนเขา
    ดีกว่ายามเจ็ดคนที่เฝ้าอยู่บนหอคอย
    15แต่เหนือทุกสิ่งเหล่านี้ จงอธิษฐานภาวนาต่อพระผู้สูงสุด
    เพื่อท่านจะดำเนินชีวิตในหนทางแห่งความจริง