คำคม
    12การให้สินบนและความอยุติธรรมจะถูกขจัดให้สิ้น
    แต่ความซื่อสัตย์จะคงอยู่ตลอดไป
    13ทรัพย์สมบัติของคนอธรรมจะสูญสิ้นไปเหมือนธารน้ำที่แห้งอย่างรวดเร็ว
    เหมือนฟ้าร้องเสียงดังก่อนมีพายุฝน
    14เมื่อผู้ใดใจกว้างให้ของขวัญ ผู้นั้นก็มีความยินดีf
    แต่ผู้ละเมิดธรรมบัญญัติจะพินาศโดยสิ้นเชิง
    15ลูกหลานของผู้ไม่ยำเกรงพระเจ้าจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งก้านน้อย
    เพราะรากของเขาเน่าอยู่บนหินแข็ง
    16ต้นอ้อที่ขึ้นในน้ำหรือตามริมแม่น้ำ
    จะถูกตัดก่อนพืชอื่นๆg
    17แต่คุณความดีเป็นเหมือนอุทยานที่ร่มรื่น
    และการให้ทานจะคงอยู่ตลอดไปh
    18ชีวิตของผู้อยู่ได้ด้วยตนเองและมีงานทำก็สุขสบาย
    แต่ผู้ที่พบขุมทรัพย์จะสุขสบายมากกว่านั้น
    19ลูกหลานและการสร้างเมืองทำให้ชื่อคงอยู่i
    แต่ภรรยาไม่มีที่ติจะได้รับเกียรติมากกว่านั้น
    20เหล้าองุ่นและดนตรีกล่อมใจให้เบิกบาน
    แต่ความรักปรีชาญาณjทำให้จิตใจร่าเริงมากกว่านั้น
    21ขลุ่ยและพิณใหญ่ทำให้การขับร้องไพเราะยิ่งขึ้น
    แต่เสียงขับร้องไพเราะน่าจับใจมากกว่านั้น
    22ความมีเสน่ห์และความสวยงามทำให้ชื่นตา
    แต่ทุ่งหญ้าเขียวน่าชื่นตามากกว่านั้น
    23เพื่อนและมิตรสหายยินดีพบกันเสมอ
    แต่ภรรยากับสามีย่อมยินดีมากกว่านั้น
    24พี่น้องและผู้อุปถัมภ์ช่วยได้ในยามยาก
    แต่การให้ทานช่วยให้รอดพ้นได้มากกว่านั้น
    25เงินทองทำให้ชีวิตมั่นคง
    แต่คำแนะนำที่ดีมีค่ามากกว่านั้น
    26ทรัพย์สมบัติและอำนาจทำให้จิตใจรู้สึกปลอดภัย
    แต่ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าดีกว่านั้น
    ผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ขาดแคลนสิ่งใด
    ถ้ามีความยำเกรงพระเจ้า ก็ไม่ต้องการแสวงหาความช่วยเหลืออื่นใดอีก
    27ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเหมืออุทยานที่ร่มรื่น
    ให้ความคุ้มครองดีกว่าเกียรติยศทั้งปวง