แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความรู้จักละอาย
    14ลูกทั้งหลายเอ๋ย จงรักษาคำอบรมสั่งสอนไว้และอยู่ในสันติ
    ทั้งปรีชาญาณที่ซ่อนอยู่และขุมทรัพย์ที่ไม่ปรากฏจะมีประโยชน์ใด
    15คนที่ซ่อนความโง่เขลาของตน
    ย่อมดีกว่าคนที่ซ่อนปรีชาญาณของตน
    16เพราะฉะนั้น จงตั้งใจฟังคำพูดของข้าพเจ้าเถิด
    เพราะเป็นการไม่ดีที่จะละอายในทุกเรื่อง
    เช่นเดียวกับเป็นการไม่ดีที่จะชมทุกสิ่ง
    17เมื่อท่านประพฤติผิดศีลธรรม จงละอายบิดามารดา
    เมื่อท่านพูดเท็จ จงละอายผู้นำและผู้มีอำนาจ
    18เมื่อท่านได้ทำผิด จงละอายผู้พิพากษาและผู้ปกครอง    
เมื่อท่านทำผิดกฎหมาย จงละอายที่ประชุมของประชากร
    19เมื่อท่านทุจริต จงละอายผู้ร่วมงานและเพื่อน
    เมื่อท่านลักขโมย จงละอายคนในละแวกเดียวกัน
    20จงละอายที่ไม่ปฏิบัติตามคำสาบานและคำสัญญาต่อพระเจ้า
    จงละอายที่จะวางข้อศอกบนขนมปังที่โต๊ะอาหารe
    21จงละอายที่จะดูถูกทั้งผู้ให้และผู้รับ
    จงละอายที่จะไม่ยอมตอบคำทักทาย
    22จงละอายที่จะจ้องมองหญิงโสเภณี
    จงละอายที่ไม่ได้ช่วยเหลือญาติพี่น้อง
    23จงละอายที่ได้ยึดส่วนมรดกและของขวัญของผู้อื่นมาเป็นของตน
    จงละอายที่หมายปองภรรยาของผู้อื่น
    24จงละอายที่จะสนิทสนมกับหญิงรับใช้
    และอย่าเข้าไปใกล้เตียงของนาง
    25จงละอายที่ได้ด่าว่าเพื่อน
    เมื่อได้ของขวัญแล้วก็อย่าดูหมิ่นเขา
    26จงละอายที่จะนำถ้อยคำที่ได้ฟังมาไปเล่าให้ผู้อื่นฟัง
    จงละอายที่ได้เปิดเผยความลับของผู้อื่น
    27ถ้าท่านรู้สึกละอายอย่างแท้จริงเช่นนี้
    ท่านจะเป็นที่เคารพรักของทุกคน
42.    1แต่อย่าละอายในเรื่องต่อไปนี้a
    และอย่าทำบาปเพราะเกรงใจผู้อื่น
    2อย่าละอายธรรมบัญญัติของพระผู้สูงสุดและพันธสัญญากับพระองค์
    และอย่าละอายที่จะประกาศว่าผู้ไม่ยำเกรงพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าเขาไม่ผิดb
    3อย่าละอายที่จะช่วยแบ่งค่าใช้จ่ายกับผู้ร่วมงานและเพื่อนเดินทางc
    อย่าละอายที่จะแบ่งมรดกกับผู้อื่น
    4อย่าละอายที่จะตรวจสอบความถูกต้องของตาชั่งและตุ้มน้ำหนัก
    และอย่าละอายที่จะหากำไร ไม่ว่ามากหรือน้อย
    5อย่าละอายที่จะต่อรองกับพ่อค้าd
    อย่าละอายที่จะอบรมสั่งสอนบุตรของท่านเสมอๆ
    อย่าละอายที่จะโบยตีผู้รับใช้เลวทรามจนเลือดไหล
    6ถ้าภรรยาอยากรู้อยากเห็น ก็ควรใช้ตราผนึกนางไว้
    ถ้ามีคนจำนวนมาก ก็จงเก็บสิ่งของลั่นกุญแจ
    7อย่าละอายที่จะนับและชั่งสิ่งที่ท่านจะฝากไว้กับผู้อื่น
    อย่าละอายที่จะบันทึกทุกอย่างที่ท่านให้หรือรับ
    8อย่าละอายที่จะดัดนิสัยคนโง่
    และอย่าละอายที่จะดัดนิสัยผู้ชรามากที่ถกเถียงกับเยาวชนe
    แล้วท่านจะเป็นผู้ได้รับการอบรมสั่งสอนโดยแท้จริง
    และจะได้รับเกียรติจากทุกคน