จงระวังสตรี
    12อย่าจ้องมองความงามของมนุษย์ใดๆ
    อย่านั่งจับกลุ่มคุยกับสตรีg
    13เพราะแมงกินผ้าออกมาจากเสื้อผ้าฉันใด
    ความชั่วร้ายของสตรีก็ออกมาจากสตรีฉันนั้น
    14ความชั่วร้ายของชายยังดีกว่าความใจดีของสตรี
    สตรีย่อมนำความอับอายจนถูกเยาะเย้ยh