แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

กษัตริย์ดาวิด
    2เมื่อถวายศานติบูชา ไขมันย่อมถูกแยกออกมาฉันใด
    ดาวิดก็ได้รับเลือกสรรออกมาจากชาวอิสราเอลทั้งปวงฉันนั้น
    3เขาเคยเล่นกับสิงโตเหมือนเล่นกับลูกแพะ
    เล่นกับหมีเหมือนเล่นกับลูกแกะ
    4เมื่อเป็นหนุ่ม เขาได้ฆ่ายักษ์มิใช่หรือ
    เขาลบล้างความอับอายของประชากร
    ใช้สลิงขว้างก้อนหิน
    ทำให้โกลิอัทผู้โอหังต้องล้มคว่ำลง
    5เขาร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สูงสุด
    พระองค์จึงประทานกำลังแก่มือขวาของเขา
    เพื่อทำลายนักรบที่แกร่งกล้า
    และยกอำนาจaประชากรของตนขึ้นมาอีก
    6ดังนั้น ประชาชนจึงให้เกียรติเขา
    ว่าได้ฆ่าคนเป็นหมื่น
    สรรเสริญเขา ถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
    และนำมงกุฎรุ่งโรจน์มาถวายให้เป็นกษัตริย์
    7พระองค์จึงทรงปราบศัตรูโดยรอบ
    ทรงทำลายล้างชาวฟีลิสเตียที่เป็นศัตรู
    ทรงโค่นอำนาจของเขาจนถึงทุกวันนี้b
    8ในพระราชกิจทุกอย่าง พระองค์ทรงถวายพระพรแด่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์และสูงสุด
    ด้วยถ้อยคำสรรเสริญพระเจ้าc
    ทรงขับร้องสรรเสริญพระเจ้าสุดจิตใจ
    และทรงรักพระเจ้าผู้ทรงสร้างพระองค์มา
    9ทรงจัดให้มีนักดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีต่อหน้าพระแท่นบูชา
    ทำให้เพลงขับร้องไพเราะยิ่งขึ้นด้วยเสียงดนตรี
    10ทรงจัดการฉลองให้สง่างาม
    ทำให้วันสมโภชประจำปียิ่งใหญ่ที่สุด
    เพื่อสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
    และทำให้สักการสถานกึกก้องด้วยเสียงขับร้องสรรเสริญตั้งแต่เช้าตรู่
    11องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอภัยบาปของกษัตริย์ดาวิด
    ทรงทวีอำนาจของพระองค์ให้มากยิ่งขึ้นอยู่เสมอ
    ประทานพันธสัญญาให้มีผู้สืบราชสมบัติต่อจากพระองค์d
    และประทานราชบัลลังก์รุ่งโรจน์ในอิสราเอล