เรโหโบอัม
    23กษัตริย์ซาโลมอนสิ้นพระชนม์ถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษ
    ราชโอรสพระองค์หนึ่งทรงสืบราชสมบัติต่อมา
    โอรสพระองค์นี้ทรงโง่เขลากว่าทุกคน ไม่มีสติปัญญา
    คือเรโหโบอัมj ซึ่งพระวินิจฉัยผลักดันให้ประชาชนเป็นกบฏ