แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ซีโมนมหาสมณะ
50.    1ซีโมนมหาสมณะ บุตรของโอนียาห์a
    ขณะที่มีชีวิตอยู่ได้ซ่อมแซมพระวิหาร
    และในสมัยของเขายังได้สร้างป้อมปราการปกป้องสักการสถาน
    2เขาได้วางรากฐานสองชั้นรองรับกำแพงสูง
    ค้ำจุนบริเวณลานพระวิหารb
    3ในสมัยของเขา มีการขุดcบ่อเก็บน้ำ
    เป็นอ่างใหญ่เหมือนทะเล
    4เขาเอาใจใส่ป้องกันประชากรมิให้ต้องล่มจม
    จึงสร้างกำแพงป้องกันมิให้ศัตรูมาล้อมเมืองได้
    5เขาช่างสง่างามเมื่ออยู่กับประชากรที่ห้อมล้อมเขา
    เมื่อเขาออกมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระวิหารd
    6เขาเป็นเหมือนดาวประจำรุ่งที่ส่องแสงในหมู่เมฆ
    เป็นเหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญe
    7เป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่สาดแสงลงมาเหนือพระวิหารของพระผู้สูงสุดf
    เป็นเหมือนสายรุ้งที่ฉายแสงในหมู่เมฆสุกใส
    8เป็นเหมือนดอกกุหลาบในฤดูใบไม้ผลิg
    เป็นเหมือนดอกลิลลี่ที่ริมลำธาร
    เป็นเหมือนหน่อต้นสนเลบานอนในฤดูร้อน
    9เป็นเหมือนกำยานบนไฟในถาดเผากำยานh
    เป็นเหมือนภาชนะทองคำบริสุทธิ์
    ประดับด้วยรัตนชาตินานาชนิด
    10เป็นเหมือนต้นมะกอกเทศใบเขียวสด มีผลดก
    และเป็นเหมือนต้นสนไซเปรสมียอดสูงเทียมเมฆ
    11เมื่อเขารับอาภรณ์สง่างาม
    และสวมเครื่องประดับงามระยับ
    เมื่อเขาก้าวขึ้นบนพระแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์
    ก็ทำให้บริเวณสักการสถานมีความสง่างามน่าชม
    12เมื่อเขารับส่วนเครื่องบูชาจากมือของบรรดาสมณะ
    ยืนอยู่ข้างกองไฟเผาเครื่องบูชา
    มีบรรดาพี่น้องห้อมล้อมอยู่เป็นวง
    ดั่งต้นสนเลบานอนมีกิ่งใบปกคลุมเหมือนต้นปาล์มตั้งอยู่โดยรอบ
    13ขณะที่บุตรหลานทุกคนของอาโรนยืนอยู่อย่างสง่า
    ถือของถวายสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า
    ต่อหน้าชาวอิสราเอลทุกคนที่มาชุมนุมกัน
    14ซีโมนประกอบพิธีนมัสการ ณ พระแท่นบูชา
    และเตรียมเครื่องบูชาถวายแด่พระผู้สูงสุดผู้ทรงสรรพานุภาพ
    15เขายื่นมือไปหยิบถ้วยi
    เทเหล้าองุ่นถวาย
    ลงโดยรอบเชิงพระแท่นบูชา
    เป็นเครื่องหอมถวายแด่พระผู้สูงสุด กษัตริย์จอมจักรวาล
    16หลังจากนั้น บรรดาบุตรหลานของอาโรนก็ส่งเสียงร้องตะโกน
    และเป่าแตรที่ทำด้วยโลหะ
    ก่อให้เกิดเสียงดังกึกก้อง
    เป็นสัญญาณให้พระผู้สูงสุดทรงระลึกถึง
    17แล้วประชากรทั้งปวงก็พร้อมใจกัน กราบลงหน้าจรดพื้นทันที
    เพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงสรรพานุภาพ พระเจ้าสูงสุด
    18บรรดานักขับร้องก็ร้องเพลงสรรเสริญ
    ด้วยเสียงเพลงที่มีทำนองไพเราะจับใจ
    19ประชากรก็วอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้า พระผู้สูงสุด
    ถวายคำอธิษฐานภาวนาแด่พระผู้ทรงพระเมตตา
    จนกระทั่งคารวกิจjแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจบลง
    และพิธีกรรมสิ้นสุด
    20แล้วซีโมนก็ลงมา ชูมือขึ้น
    เหนือชาวอิสราเอลทั้งมวลที่มาชุมนุมกัน
    เพื่อกล่าวคำอวยพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
    ด้วยความภูมิใจที่ได้ออกพระนามของพระองค์k
    21แล้วประชากรก็กราบลงนมัสการอีกครั้งหนึ่ง
    เพื่อรับพระพรจากพระผู้สูงสุด