บทสรุป
    27คำสั่งสอนเปี่ยมด้วยสติปัญญาและความรู้ในหนังสือเล่มนี้
    เยซู บุตรสิรา บุตรเอเลอาซาร์ ชาวเยรูซาเล็มp ได้เขียนไว้
    ปรีชาญาณของเขาหลั่งไหลออกมาจากใจดังสายฝน
    28ผู้ที่ตรึกตรองคำสอนเหล่านี้ย่อมเป็นสุข
    ผู้ที่เก็บรักษาคำสอนนี้ไว้ในใจจะเป็นผู้มีปรีชา
    29ถ้าเขานำไปปฏิบัติ เขาก็จะเข้มแข็งในทุกกรณี
    เพราะแสงสว่างขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะชี้ทางให้เขาq