foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

YouTube CCBKK Channel

youtube ccbkk

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2419
11669
54073
172808
330048
18407050
Your IP: 3.236.121.68
2020-07-15 05:39

สถานะการเยี่ยมชม

มี 164 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สมโภชพระตรีเอกภาพ


ข่าวดี    มัทธิว 28:16-20

(16)บรรดาศิษย์ทั้งสิบเอ็ดคนได้ไปยังแคว้นกาลิลี ถึงภูเขาที่พระเยซูเจ้าทรงกำหนดไว้  (17)เมื่อเขาเห็นพระองค์ ก็กราบนมัสการ แต่บางคนยังสงสัยอยู่  (18)พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ ตรัสแก่เขาเหล่านั้นว่า “พระเจ้าทรงมอบอำนาจอาชญาสิทธิ์ทั้งหมดในสวรรค์และบนแผ่นดินให้แก่เรา (19) เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต (20) จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่เราให้แก่ท่าน แล้วจงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ”

******************************


นี่คือปัจฉิมวาจาของพระเยซูเจ้า !
เป็นวาจาสุดท้ายที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน  เพราะพระองค์ไม่ได้กล่าววาจานี้ก่อน “ตาย” อย่างผู้พ่ายแพ้  แต่กล่าวก่อน “เสด็จขึ้นสวรรค์” อย่างผู้มีชัยชนะเหนือทุกสิ่ง
วาจาสุดท้ายของพระองค์ประกอบด้วย 3 ประเด็นสำคัญ กล่าวคือ
1.    พระองค์ทรงยืนยันกับพวกสาวกถึงอำนาจของพระองค์  พระองค์ตรัสว่า “พระเจ้าทรงมอบอำนาจอาชญาสิทธิ์ทั้งหมดในสวรรค์และบนแผ่นดินให้แก่เรา” (ข้อ 18)
บางคนอาจส่ายหน้าด้วยความผิดหวัง ที่พระองค์ลงเอยด้วยน้ำเน่าเหมือนมนุษย์ทั่วไป คือทรงกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ “อำนาจ” นี่เอง
แต่อำนาจของพระองค์แตกต่างจากอำนาจที่เรามนุษย์แสวงหา !
ตัวอย่างที่เราพบเห็นจนกลายเป็นความเคยชินไปแล้วคือ พวกนักการเมืองพยายามทุกวิถีทางที่จะมีอำนาจ  เริ่มตั้งแต่โกงเลือกตั้ง  เมื่อได้รับเลือกตั้งก็แย่งกันเป็นรัฐมนตรี หากพลาดตำแหน่งรัฐมนตรี ขอให้ได้เป็นประธานกรรมาธิการของรัฐสภา หรือตำแหน่งอื่นใดทางการเมืองก็ยังดี  เพราะ “อำนาจ” ทำให้ตัวเขาและพวกพ้อง “ได้รับผลประโยชน์”
แต่อำนาจของพระเยซูเจ้าเป็น “อำนาจเหนือความตาย” และพระองค์ทรงใช้อำนาจนี้ไม่ใช่เพื่อพระองค์เอง แต่ “เพื่อช่วยเรามนุษย์ทุกคน” ให้เอาชนะความตายและมีชีวิตนิรันดรเหมือนกับพระองค์
ในเมื่อความตายพระองค์ยังพิชิตได้  จะมีอะไรอีกหรือที่อยู่นอกเหนือความสามารถและอำนาจของพระองค์ ไม่ว่าในสวรรค์หรือบนแผ่นดินก็ตาม ?
แล้วเรายังต้องกลัวอะไรอีก ในเมื่อเราคือผู้รับใช้ของเจ้านายที่มีอำนาจชนิดปราศจากข้อกังขาใด ๆ ทั้งสิ้นเช่นนี้ ?
2.    พระองค์ทรงมอบหมายภารกิจแก่สาวกของพระองค์  “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา” (ข้อ 19)
นี่คือสุดยอดของภารกิจที่พระองค์ทรงมอบหมายแก่สาวกและพวกเราทุกคน นั่นคือ “ทำให้โลกเป็นศิษย์ของพระองค์”
พระองค์ต้องการศิษย์ไม่ใช่เพราะต้องการชื่อเสียงหรือเกียรติยศ  แต่เป็นเพราะพระองค์ต้องการช่วยศิษย์ให้รอด และมีชีวิตเหมือนพระองค์
พระบิดาทรงส่งพระองค์มาในโลก ก็เพื่อวัตถุประสงค์นี้เอง
3.    พระองค์ทรงสัญญากับสาวกว่าจะอยู่กับพวกเขา  “จงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ”
พวกสาวกทั้ง 11 คนคงหวั่นใจไม่น้อย  พวกเขาส่วนใหญ่เป็นชาวประมงพื้นบ้านธรรมดา ๆ  ไม่มีความรู้สูงส่ง  ไม่มีฐานะทางสังคม  อยู่ ๆ พระเยซูเจ้ากลับมอบภารกิจยิ่งใหญ่สุดยอดในการทำให้มนุษย์ทั้งโลกเป็นศิษย์ของพระองค์
แต่ทันทีที่คำสั่งออกมา คำสัญญาก็ตามมาด้วย  พวกสาวกจะไม่ทำภารกิจยิ่งใหญ่นี้ตามลำพัง แต่จะมีพระองค์ประทับอยู่เคียงข้างพวกเขาตลอดไปจนกว่าจะสิ้นพิภพ
พวกเราหลายคนคงเคยหวั่นใจแบบพวกสาวก
- บางคนต้องอยู่ประจำวัดคนเดียว โดยไม่มีผู้ช่วย
- บางคนต้องสอนคำสอนคนเดียว
- บางคนได้รับมอบหมายจากครูใหญ่ให้ดูแลงานด้านจริยธรรมตามลำพัง ฯลฯ
นับจากนี้ไป เราไม่ต้องหวั่นกลัวอีกแล้ว เพราะเราไม่ได้ทำงานตามลำพัง  แต่เรามีพระเยซูเจ้าผู้มีอำนาจเต็มทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดิน อยู่กับเราและช่วยเหลือเราตลอดไป จนสิ้นพิภพ.........

ลำพังพระเยซูเจ้าเพียงพระองค์เดียวก็มีอำนาจอาชญาสิทธิ์เต็มทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินแล้ว  กระนั้นก็ตาม วันนี้พระองค์ยังทรงยืนยันและสั่งการให้เราประกาศข่าวดีและช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยศีลล้างบาป ไม่ใช่ในพระนามของพระองค์เพียงผู้เดียว
แต่พระองค์ทรงสั่งให้เรากระทำในพระนามของ “พระบิดา พระบุตร และพระจิต” (ข้อ 19)
สาเหตุเป็นเพราะทั้งพระบิดา พระบุตร และพระจิต ทรงเป็น “หนึ่งเดียวกันในความรัก” ชนิดแยกจากกันไม่ได้
ทั้งสามพระบุคคลทรงเป็น “พระตรีเอกภาพ”
ในเมื่อ “ความรัก” คือสายสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดพระตรีเอกภาพ  เราจะสมโภชพระตรีเอกภาพอย่างมีความหมายได้อย่างไร ….
หากหัวใจของเรา “ไม่มีรัก” ?

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk