มธ 7.7-11 คำภาวนาที่ได้ผล

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok


มธ 7:7-11  คำภาวนาที่ได้ผล


(7)“จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิด แล้วท่านจะพบ จงเคาะประตูเถิด แล้วเขาจะเปิดประตูรับท่าน” (8) “เพราะคนที่ขอย่อมได้รับ คนที่แสวงหาย่อมพบ คนที่เคาะประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้ (9) ท่านใดที่ลูกขออาหาร จะให้ก้อนหินหรือ (10) ถ้าลูกขอปลา จะให้งูหรือ (11) แม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่ว ยังรู้จักให้ของดี ๆ แก่ลูก แล้วพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานของดี ๆ แก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ”ความคิดของชาวยิวเกี่ยวกับพระเจ้าและการภาวนา

 • พระเป็นเจ้าทรงประทับอยู่ใกล้มนุษย์เหมือนหูอยู่ใกล้ปาก
 • มนุษย์ฟังสองคนพูดพร้อมกันลำบาก แต่พระเจ้าสามารถสดับฟังทุกคนพูดในเวลาเดียวกันได้
 • มนุษย์รำคาญและเบื่อคำร้องขอของเพื่อน แต่พระเจ้าทรงรักทุกคนที่นำความต้องการของตนมาทูลขอพระองค์
 • พระเยซูเจ้าจึงเกิดมาท่ามกลางผู้คนที่รักการสวดภาวนาเป็นอย่างยิ่ง !


เรากำลังวอนขอใคร ?

 • พวกคัมภีราจารย์พูดว่า “จะมีใครที่ไม่รักลูกของตน ?”
 • พระเยซูเจ้าทรงขยายความว่า “จะมีพ่อคนใดปฏิเสธคำขอของลูก?”
 • พระเจ้าที่เราวอนขอคือ “บิดาผู้ยิ่งใหญ่” พระองค์จะไม่มีทางปฏิเสธคำวอนขอของบรรดาบุตรของพระองค์เลย


ท่านใดที่ลูกขออาหาร จะให้ก้อนหินหรือ

 • ต้นฉบับคือ “ท่านใดที่ลูกขอปัง จะให้ก้อนหินหรือ”
 • ก้อนหินริมทะเลเป็นหินปูน มีสีขาว เหมือนก้อนขนมปังเล็ก ๆ
 • ในโลกนี้ จะมีพ่อคนใดแกล้งให้ก้อนหินที่เหมือนขนมปังแต่กินไม่ได้แก่ลูกที่หิวโหย


ถ้าลูกขอปลา จะให้งูหรือ

 • งูมีลักษณะเหมือนปลาไหลทะเล
 • “แต่สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีครีบและไม่มีเกล็ด ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในน้ำ ไม่ว่าในทะเลหรือในแม่น้ำ ท่านจะต้องนับว่าเป็นสัตว์น่ารังเกียจ สัตว์ประเภทนี้เป็นสัตว์น่ารังเกียจ ท่านจะต้องไม่กินและต้องรังเกียจซากของมันด้วย” (ลนต. 11:10-11)
 • ในโลกนี้ จะมีพ่อคนใดแกล้งให้ปลาที่ต้องห้าม และไม่มีประโยชน์แก่ลูกของตน ?


ถ้าลูกขอไข่ จะให้แมงป่องหรือ (ลก. 11:12)

 • แมงป่องมีเหล็กในที่หาง มีพิษร้ายแรง บางชนิดถึงตาย
 • เวลาพัก มันจะเก็บก้ามและหาง ขดตัวกลมคล้ายไข่
 • บางชนิดมีสีซีด เหมือนสีไข่ไก่
 • จะมีพ่อคนใดแกล้งให้สิ่งที่เป็นอันตรายต่อลูกของตน ?


พระเจ้าของชาวกรีก

 • ให้ แต่ของที่ให้บางครั้งเหมือน “ดอกกุหลาบ”
 • Aurora เป็นเทพีแห่งรุ่งอรณ หลงรัก Tithonus ซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดา ๆ
 • Zeus ซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งเทพ ประทาน “ความไม่รู้ตาย” เป็นของขวัญ
 • Tithonus แก่เอา ๆ แต่ไม่ตาย


บิดาผู้ยิ่งใหญ่

 • แม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่ว ยังรู้จักให้ของดี ๆ แก่ลูก แล้วพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานของดี ๆ แก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ
 • พระองค์จะไม่ปฏิเสธคำวอนขอ และจะไม่แกล้งให้

- ไม่ให้ของเทียม
- ไม่ให้ของต้องห้าม
- ไม่ให้ของอันตราย

ประทานของดี ๆ

 • ดีในหนทางของพระองค์
 • หนทางของพระองค์เปี่ยมด้วยปรีชาญาณ
 • หนทางของพระองค์เปี่ยมด้วยความรัก


ถ้าไม่ได้ล่ะ ?

 • ไม่ใช่พระองค์ไม่ให้
 • แต่สิ่งที่พระองค์ประทานอาจไม่ตรงกับที่เราต้องการ
 • หรือไม่ตรงกับที่เราคาดหวัง
 • ไม่มีคำภาวนาใดที่พระองค์ไม่สดับฟัง


เงื่อนไขที่จำเป็น

 • ปกติคำสั่งในภาษากรีกใช้ aorist imperative แต่ในกรณีนี้ใช้ Aivtei/te, zhtei/te, krou,ete ซึ่งเป็น present imperative
 • ความหมายคือ ต้องขอ ต้องแสวงหา ต้องเคาะ เป็นประจำและสม่ำเสมอ
 • อย่าหมดหวัง  บางครั้งพระองค์ต้องการทดสอบว่าเราจริงใจ หรือต้องการสิ่งนั้นจริง ๆ หรือไม่ ?


ธรรมนูญว่าด้วยการภาวนา

 • เราต้องภาวนาอย่างไม่ท้อถอย
 • พระเป็นเจ้าฟังคำภาวนาของเราเสมอ พระองค์ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เรา