foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

YouTube CCBKK Channel

youtube ccbkk

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
6583
11669
58237
176972
330048
18411214
Your IP: 18.232.188.89
2020-07-15 14:58

สถานะการเยี่ยมชม

มี 491 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์


มธ 6.22-23 ประทีปของร่างกาย

ประทีปของร่างกายคือดวงตา ดังนั้น ถ้าดวงตาของท่านเป็นปรกติดี สรรพางค์กายของท่านก็จะสว่างไปด้วย  แต่ถ้าดวงตาของท่านไม่ดี สรรพางค์กายของท่านก็จะมืดไปด้วย ฉะนั้น ถ้าความสว่างในท่านมืดไปแล้ว ความมืดจะยิ่งมืดมิดสักเพียงใด (มธ 6:22-23)

ความหมาย

 • ตาเปรียบเสมือนหน้าต่างของบ้าน
 • คุณภาพและปริมาณของแสงที่ส่องเข้ามาในบ้าน ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของกระจกหน้าต่าง
 • แสงสว่างที่ส่องจิตใจและวิญญาณของเรา ย่อมขึ้นอยู่กับดวงตาฝ่ายจิตของเราแต่ละคนเช่นเดียวกัน


สถานะฝ่ายจิตที่ดีของดวงตา
“ถ้าดวงตาของท่านเป็นปรกติดี สรรพางค์กายของท่านก็จะสว่างไปด้วย”
คำ “ปรกติดี” ตรงกับภาษากรีก a`plou/j (haplous หรือคำนาม haplotēs )
[UBS] a`plou/j, h/, ou/n = sound, healthy; generous  (ใจกว้าง, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่)

ตัวอย่างการใช้คำ haplous ในพระคัมภีร์

 • ท่านใดขาดปรีชาญาณ จงขอปรีชาญาณนั้นจากพระเจ้าเถิด พระองค์ประทานให้ทุกคนด้วยพระทัยกว้าง (a`plw/j) ยากอบ 1:5
 • ผู้ที่ได้รับพระพรที่จะตักเตือน ก็จงตักเตือน ผู้ที่บริจาค ก็จงบริจาคด้วยความเอื้อเฟื้ออย่างจริงใจ (a`plo,thti) โรม 12:8
 • ท่านจะมั่งคั่งบริบูรณ์ทุกประการ เพื่อจะแจกจ่ายได้อย่างใจกว้าง (a`plo,thta) ทานบริจาคของท่านซึ่งเราจะจัดแจกนี้จะทำให้มีการขอบพระคุณพระเจ้า 2 คร. 9:11


เราจะเพิ่มสมรรถภาพของดวงตาได้อย่างไร?
1. ใจกว้างในการตัดสินผู้อื่น

 • ธรรมชาติของมนุษย์คือชอบคิดถึงผู้อื่นในทางร้าย
 • ชอบซ้ำเติมความผิดพลาดของผู้อื่น
 • กี่ครั้งที่เราทำลายชื่อเสียงของผู้อื่นในแต่ละวัน
 • โลกจะน่าอยู่มากกว่านี้สักเพียงใด หากเราช่วยกันฟื้นฟูจิตใจของกันและกันด้วยการคิดถึงผู้อื่นและตัดสินการกระทำของเขาในทางที่ดี


2. ใจกว้างในการกระทำ

 • ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติของโลกนี้ และเห็นพี่น้องของตนขาดแคลน แต่ยังมีใจแคบต่อเขา ความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในผู้นั้นได้อย่างไร (1 ยน. 3:17)
 • เขาขายที่ดินและทรัพย์สินอื่น ๆ แบ่งเงินให้ทุกคนตามความต้องการ(กจ. 2:45)


ตัวอย่างของพระศาสนจักรเริ่มแรก

 • ในกลุ่มของเขาไม่มีใครขัดสน ผู้ใดมีที่ดินหรือบ้านก็ขายและมอบเงินที่ได้ให้บรรดาอัครสาวก เพื่อแจกจ่ายให้ผู้มีความเชื่อแต่ละคนตามความต้องการ (กจ. 4:34-35)
 • ชาวมาซีโดเนียและชาวอาคายาต้องการทำบุญช่วยเหลือคนยากจนในกลุ่มคริสตชนที่กรุงเยรูซาเล็ม (รม. 15:26)


สถานะฝ่ายจิตที่ไม่ดีของดวงตา
“ถ้าดวงตาของท่านไม่ดี สรรพางค์กายของท่านก็จะมืดไปด้วย”
คำ “ไม่ดี” ตรงกับ ponhro.j (ponēros)
[UBS] ponhro,j, a,, o,n evil, bad, wicked, sinful; (noun evil person; Evil One [of the Devil]; to. pÅ what is evil, evil); guilty (of conscience); unsound (eye); bad, worthless (of fruit); malignant or painful (of sores); ovfqalmo.j pÅ envy, jealousy (Mk 7.22)

สาเหตุที่ทำให้ดวงตาไม่ดี
1. อคติ

 • เป็นอันตรายต่อการ “ตัดสินใจ” มากที่สุด
 • ทำให้มองไม่เห็นข้อเท็จจริง  หรือถ้าเห็นก็ไม่เข้าใจ

ฉันทาคติ – ลำเอียงเพราะรัก
โทสาคติ – ลำเอียงเพราะโกรธ
ภยาคติ – ลำเอียงเพราะกลัว
โมหาคติ – ลำเอียงเพราะเขลา

 • หนทางแก้คือหมั่นพิจารณาตนเอง


2. อิจฉา

 • ความอิจฉาทำให้ความเป็นมนุษย์สับสนอลหม่าน และเป็นการปลดปล่อยสัตว์ร้ายในตัวมนุษย์ออกมา
 • ที่ใดมีความอิจฉาริษยาและความทะเยอทะยาน ที่นั่นย่อมมีแต่ความวุ่นวายและความชั่วร้ายนานาชนิด (ยากอบ 3:16)
 • ตัวอย่างเช่น คาอินฆ่าอาแบล เพราะ “พระเจ้าทรงพอพระทัยอาแบลและเครื่องบูชาของเขา แต่คาอินกับเครื่องบูชาของเขานั้น  พระองค์ไม่พอพระทัย” (ปฐก. 4:4-5)


3. ทะนงตน

 • ก่อให้เกิดความเสียหายเป็น 2 เท่า
 • มองไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง
 • มองไม่เห็นคนอื่นอย่างที่เขาเป็น


อันตรายของคนขี้อิจฉา หรือขี้เหนียว

 • อยู่ร่วมกับตัวเองไม่ได้
 • อยู่ร่วมกับผู้อื่นไม่ได้
 • อยู่ร่วมกับพระเป็นเจ้าไม่ได้


ถ้าความสว่าง (ความใจกว้าง) ในท่านมืดไปแล้ว ความมืดจะยิ่งมืดมิดสักเพียงใด

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk