แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 45

โศกนาฏกรรมแห่งการตกในบาป (CCC ข้อ 379, 385-389)                                                 

“เราไม่อาจมองข้ามการเปิดเผยเรื่องบาปกำเนิดได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า”  (CCC 389)

    เราได้วิพากษ์กันมาเป็นเวลาหลายศตวรรษเพื่อให้ได้คำตอบเรื่องที่มาของความชั่วร้ายในโลก นักบุญออกัสตินเข้าใจว่าคำตอบนี้จะสามารถพบได้โดยการกลับใจสู่พระเจ้าผู้ทรงชีวิตเท่านั้น ความลึกลับของความชั่วร้ายจะถูกเปิดเผยในเวลาเดียวกันกับการรับรู้ถึงการเรียกให้เข้าสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้า 

    ความเป็นจริงเรื่องบาปก็คือการปฏิเสธพระเจ้า การที่เราทรยศและต่อต้านพระองค์อย่างต่อเนื่อง ส่วนความพยายามที่จะอธิบายความชั่วร้ายในแนวอื่นไม่ทำให้เราเข้าใจปัญหาเรื่องความชั่วร้ายได้อย่างแท้จริง เฉพาะการเปิดเผยอย่างสมบูรณ์ของพระคริสตเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดของพระหรรษทานเท่านั้นที่จะทำให้เกิดความเข้าใจอย่างสมบูรณ์ ว่าอาดัมเป็นบ่อเกิดของบาป บาปคือความเป็นจริงของชีวิตที่ต้องเผชิญ   (Youcat 66-67)         

  ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้เข้าใจว่า วิธีเดียวที่ข้าพเจ้าจะเข้าใจถึงความเลวร้ายของการตกในบาป คือ การรับรู้ถึงความลึกซึ้งแห่งความรักของพระองค์สำหรับข้าพเจ้า ด้วยการส่งพระบุตรของพระองค์ พระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธ พระเจ้าผู้ทรงรับเอากายเป็นมนุษย์                                                                                          

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 45