แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

9 ธันวาคม

“พระอาจารย์ของท่านจะไม่ซ่อนพระองค์อีก ตาของท่านจะเห็นพระอาจารย์ ” (อสย 30 : 20)

St.Joseph Dec 9

ใครคือพระอาจารย์ของท่าน?

บทไตร่ตรอง

ครูที่แท้จริงของท่านคือผู้ที่สั่งสอนท่านด้วยข่าวดีของพระเยซูคริสตเจ้า  ครูคือที่ปรึกษาของท่านที่จะนำเอาส่วนที่ดีที่สุดของท่านออกมา  ครูท้าทายพวกท่านโดยมิได้สร้างความยุ่งยากให้แก่ท่านเลย  ครูกระตือรือร้นที่จะสั่งสอนพวกท่านอย่างเข้มงวดและยุติธรรมแต่เต็มไปด้วยความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจ

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดอวยพรแก่บรรดาผู้ที่ให้คำปรึกษาเราในแนวทางของพระเจ้าด้วยเทอญ

                        

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 9 Dec book