แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

7 ธันวาคม

“ทรงคว่ำผู้ทรงอำนาจจากบัลลังก์ และทรงยกย่องผู้ต่ำต้อยให้สูงขึ้น ” (ลก 1 : 52)

St.Joseph Dec 7

ไว้ใจได้เมื่อเราให้ความวางใจ

บทไตร่ตรอง

พระเยซูเจ้ามิได้ทรงอดกลั้นต่อความเย่อหยิ่งของบรรดาผู้นำและหัวหน้าสมณะ  พระองค์ทรงวางพระทัยใน “พระประสงค์ของพระเจ้า” ซึ่งจริง ๆ แล้ว จะเป็นการดีกว่ามากในการที่เราหลบภัยอยู่ในองค์พระเจ้าด้วยการมอบความไว้วางใจของเราต่อพระเยซูเจ้าผู้ซึ่งเราดำเนินชีวิตในพระองค์ กระทำสิ่งต่าง ๆ หรือมีสิ่งต่าง ๆ ได้ก็เพราะพระองค์

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ เราภาวนาต่อท่านเพื่อที่เราจะได้มีคุณค่าเพียงพอในทุกปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยเทอญ

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 7 Dec book