แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

6 ธันวาคม

“ผู้ใดฟังถ้อยคำเหล่านี้ของเราและปฏิบัติตาม ก็เปรียบเสมือนคนมีปัญญาที่สร้างบ้านไว้บนหิน” (มธ7 : 24)

St.Joseph Dec 6

ให้เรายืนยันไว้อย่างมั่นคง

บทไตร่ตรอง

เทศกาลเตรียมรับเสด็จเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างรากฐานด้านจิตวิญญาณให้มีความมั่นคงสำหรับเวลาในปีต่อไป ความเชื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงที่คริสตชนจะใช้เป็นพื้นฐานในทุก ๆ วันอยู่แล้ว   ซึ่งความเชื่อนี้ยังเรียกให้เราคริสตชนหมั่นสวดภาวนา อ่านหนังสือเสริมศรัทธา และปฏิบัติกิจการดีต่างๆ ด้วย

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยเราให้ดำเนินชีวิตในความเชื่อของเราด้วยดวงใจชื่นชมยินดีด้วยเทอญ

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 6 Dec book