แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

13 พฤศจิกายน

 

“เมื่อท่านได้ทำตามคำสั่งทุกประการแล้ว จงพูดว่า “ฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์” (ลก 17 : 10)

St.Joseph Nov 13

นี่มิใช่การกดขี่

บทไตร่ตรอง

ผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงาน  พวกเขาอาจจะได้รับแรงจูงใจเพิ่มขึ้นหากถูกมอบหมายให้ทำงานด้วยความปรารถนาดีต่อพวกเขา  ไม่มีความเพียรพยายามใด ที่น้อยเกินไป หรือมากเกินไปในอาณาจักรสวรรค์

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยเราให้รักผู้อื่นโดยปราศจากการคิดถึงต้นทุนใดๆ ด้วยเทอญ

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 13 Nov book