แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

12 ตุลาคม

 

“ไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามที่กล่าวคำพิพากษาผู้อื่น ท่านไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ” (รม 2 : 1)

St.Joseph Oct 12

มีเพียงแต่พระเจ้าที่ตัดสินพิพากษาได้โดยปราศจากความลำเอียงใดๆ

 

บทไตร่ตรอง

คำพิพากษาของพระเจ้านั้นสูงส่งกว่าคำพิพากษาของมนุษย์ “วิญญาณข้าพเจ้าพักผ่อนในพระเจ้าเท่านั้น ความรอดพ้นของข้าพเจ้ามาจากพระองค์” (สดด 62 : 2) หรือดังคำกล่าวของนักบุญออกัสตินที่ว่า “วิญญาณข้าพเจ้าจะไม่มีวันได้พักผ่อนเลย จนกว่าข้าพเจ้าจะได้อยู่เคียงข้างพระองค์”

 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดเป็นผู้นำความคิด จิตใจและสัญชาติญาณของข้าพเจ้าด้วยเทอญ

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 12 Oct book