แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

 

9 ตุลาคม

 

“มารธา มารธา เธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนัก สิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียว มารีย์ได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะไม่มีใครเอาไปจากเขาได้ ” (ลก 10 : 41)

St.Joseph Oct 9

การดำเนินชีวิตในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้านั้น คือการยึดเอาพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต

 

บทไตร่ตรอง

พระเจ้าตรัสด้วยพระสุรเสียงอันดังในส่วนลึกของหัวใจเราทุกคน แต่ความกดดันของการดำเนินชีวิตในแต่ละวันบนใบโลกนี้ทำให้มนุษย์ยากที่จะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์  มนุษย์ต้องการเวลาที่จะอยู่เงียบๆ และสวดภาวนายึดเอาพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต

 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยเราให้รักษาพระเจ้าไว้ในตัวเรา ทั้งกาย วาจา ใจด้วยเทอญ

                        

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 9 Oct book