แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

 

18 กันยายน

 

“ลูกเอ๋ย ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด จงทำด้วยความถ่อมตนเถิด แล้วท่านจะเป็นที่รักมากกว่าคนให้ของกำนัล” (บสร 3 : 17)

St.Joseph Sep 18

ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนแสดงว่าเขารู้จักพระเจ้า

 

บทไตร่ตรอง

ความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นมิใช่เป็นการละทิ้งคุณค่าของความเป็นมนุษย์  แต่เป็นการตระหนักรู้ว่าเราอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเสมอ แม้ว่าเราจะถวายทุกสิ่งแด่พระเจ้า แต่มนุษย์ผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนจะสนใจไปที่พระเจ้ามากกว่าตนเองและยังมองเห็นความดีของพระเจ้าในผู้อื่น

 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยเราให้น้อมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยความคิด วาจาและกิจการด้วยเทอญ

                        

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 18 Sep book