แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

 

16กันยายน

 

“ความรักเงินตราเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายทุกประการ” (1 ทธ 6 : 10)

St.Joseph Sep 16

ไม่มีตู้เซฟเก็บสมบัติในโลงศพนะ

 

บทไตร่ตรอง

ธรรมเนียมปฏิบัติแต่โบราณของการหักสิบลด (ทศางค์) นับว่าเป็นวิธีการที่ดีในการเริ่มต้นลด ละ เลิกความโลภ – ไม่เพียงแต่การหักสิบลดจากรายได้ส่วนตัวของแต่ละคนเท่านั้น แต่ยังนับรวมถึงการหักสิบลดของเวลาและทักษะส่วนตัวด้วย  การที่เรา “ให้” โดยไม่เห็นแก่ตัวนั้นแม้จะนับเป็นพฤติกรรมที่ดีแต่ก็ยังไม่เพียงพอ   เราต่างได้รับการเรียกร้องในการ “ให้” ด้วยความเสียสละด้วย

 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดให้เรามีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยากไร้ด้วยเทอญ

                        

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 16 Sep book