แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

6 กันยายน

 

“ข้าพเจ้าใช้น้ำนมเลี้ยงท่าน ไม่ให้อาหารแข็ง เพราะขณะนั้นท่านยังรับไม่ได้” (1 คร 3 : 2)

St.Joseph Sep 6

ทั้งมวลล้วนเริ่มต้นด้วยอาหารเด็ก

 

บทไตร่ตรอง

นักบุญเปาโลทราบดีว่าท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องใดเมื่อท่านกล่าวต่อชุมชนผู้มีความเชื่อใหม่ที่เมืองโครินธ์ ท่านเข้าใจดีว่ามันต้องใช้เวลานานในการที่มนุษย์จะค่อยๆ “ไตร่ตรอง” พระวรสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาได้อย่างลึกซึ้ง มีคริสตชนเพียงน้อยคนนักที่จะสามารถเข้าใจและศรัทธาในพระวรสารอย่างลึกซึ้งได้ตั้งแต่เริ่มต้นเรียนรู้  คริสตชนทั่วไปจะค่อย ๆ เติบโตขึ้นในปรีชาญาณและพระสิริรุ่งโรจน์เมื่อเขาได้ศึกษาเรียนรู้พระวรสาร

 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดให้เราได้ค่อย ๆ เติบโตขึ้นในความรู้ ความเข้าใจและความรักของพระเจ้าด้วยความอดทนด้วยเทอญ

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 6 Sep book