แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

31 สิงหาคม

 

“เมื่อดวงอาทิตย์ตก ผู้ที่มีคนเจ็บป่วยเป็นโรคต่าง ๆ นำผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นมาเฝ้าพระองค์ ” (ลก 4 : 40)

St.Joseph Aug 31

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อการรักษาบรรเทานั่นเอง

 

บทไตร่ตรอง

เมื่อมนุษย์ประสบปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ หรือภัยพิบัติต่าง ๆ รุมเร้ามาในชีวิต เราก็จะสวดภาวนาอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ ความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดต่าง ๆ และขอให้สามารถใช้กำลังของเราเป็นเครื่องมือในการบรรเทาปัญหาให้แก่ผู้อื่นที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้   ปาฏิหารย์เกิดขึ้นได้เสมอ

 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยเราให้เป็นเครื่องมือในการบรรเทา การรักษาและเส้นทางแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าเพื่อผู้อื่นด้วยเทอญ

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 31 Aug book