แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

13 สิงหาคม

 

“พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใคร” (มธ 16 : 15)

St.Joseph Aug 13

สำหรับท่านแล้ว พระเยซูเจ้าคือใครล่ะ?

 

บทไตร่ตรอง

เราอาจทราบเรื่องต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าผ่านการศึกษาชีวประวัติและข่าวดีของพระองค์ แต่มีเพียงการสวดภาวนาอย่างมีสมาธิและมั่นคงในแนวทางของพระวรสารเท่านั้นที่จะสามารถทำให้เรารู้จักพระเยซูเจ้าได้ ในแบบที่เป็นส่วนตัวจนกระทั่งทำให้เราสามารถที่จะตอบคำถามนี้ได้จากหัวใจของเรา

 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยเราให้รู้จักพระเยซูเจ้าได้ดังที่ท่านได้รู้จักพระองค์ด้วยเทอญ

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 13 Aug book