แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

2 สิงหาคม

 

“เมฆปกคลุมกระโจมนัดพบ และพระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์อยู่เต็มกระโจมที่ประทับ” (อพย 40 : 34)

St.Joseph Aug 2

มนุษย์เราต้องการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

 

บทไตร่ตรอง

ปัจจุบันมนุษย์อาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องอื้ออึง มีความต้องการแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ซับซ้อนหลากหลาย การที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นสันติท่ามกลางชนชาติต่างๆ   ภายในส่วนลึกของจิตใจ  มนุษย์เราย่อมต้องการสถานที่หรือช่วงเวลาที่เงียบสงบในการรำพึง พินิจ พิจารณาถึงรหัสธรรมล้ำลึกของพระเจ้าทั้งภายในและภายนอกรอบ ๆ ตัวเรา

 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยเราให้รักษาจิตใจและดวงใจของเราให้แนบชิดสนิทและเป็นตามหนทางที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าด้วยเทอญ

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 2 Aug book