แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 14:1-12)                                                                 

เวลานั้น กษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า จึงตรัสกับข้าราชบริพารว่า “คนนี้คือยอห์นผู้ทำพิธีล้างที่กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย ดังนั้นเขาจึงมีอำนาจทำอัศจรรย์ได้” กษัตริย์เฮโรดทรงสั่งให้จับกุมยอห์นล่ามโซ่และขังคุกไว้ เพราะเรื่องของนางเฮโรเดียส ภรรยาของฟีลิปพระอนุชา ยอห์นเคยทูลกษัตริย์เฮโรดว่า “ไม่ถูกต้องที่พระองค์ทรงรับนางมาเป็นมเหสี” กษัตริย์เฮโรดต้องการจะฆ่ายอห์น แต่ทรงเกรงประชาชน เพราะประชาชนคิดว่ายอห์นเป็นประกาศก ในวันคล้ายวันประสูติของกษัตริย์เฮโรด บุตรหญิงของนางเฮโรเดียสได้เต้นรำต่อหน้าแขกรับเชิญ เป็นที่พอพระทัยกษัตริย์เฮโรดอย่างยิ่ง พระองค์จึงทรงสัญญาและทรงสาบานจะประทานทุกสิ่งที่นางทูลขอ นางจึงทูลตามคำแนะนำที่ได้รับจากมารดาว่า “โปรดประทานศีรษะของยอห์นผู้ทำพิธีล้างใส่ถาดมาให้หม่อมฉันที่นี่เถิด” กษัตริย์ทรงเป็นทุกข์ แต่เพราะได้ทรงสาบานไว้ และเพราะเห็นแก่ผู้รับเชิญ จึงทรงสั่งให้จัดการตามที่นางขอ กษัตริย์เฮโรดทรงส่งคนไปตัดศีรษะของยอห์นในคุก เขาจึงนำศีรษะของยอห์นใส่ถาดมาส่งให้หญิงสาว หญิงสาวจึงนำไปให้มารดา บรรดาศิษย์ของยอห์นได้มารับศพไปฝัง แล้วแจ้งข่าวให้พระเยซูเจ้าทรงทราบ


ไตร่ตรองพระวาจา : ท่านเคยรู้สึกถูกหลอกหลอนจากความล้มเหลวในอดีตหรือจากมโนธรรมที่รู้สึกผิดบ้างไหม กษัตริย์เฮโรดผู้ทรงอำนาจและมั่งคั่งที่สุดในแค้วนยูเดีย มีทุกสิ่งที่ต้องการ ยกเว้นมโนธรรมที่ชัดเจนและการมีสันติกับพระเจ้า แต่เฮโรดมีความนับถือและยำเกรงยอห์นบัปติสต์ว่า เป็นประกาศกผู้ยิ่งใหญ่และผู้รับใช้ของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม ยอห์นก็ไม่กลัวที่จะประณามการกระทำของเฮโรดที่เอาภรรยาของน้องชายมาเป็นภรรยาของตน ที่สุดยอห์นก็ต้องถูกจองจำในคุกเพราะความอิจฉาริษยาของนางเฮโรเดียส แต่ด้วยแรงกดดันและความความต้องการที่จะทำให้ครอบครัวและมิตรสหายพึงพอใจ เฮโรดจึงได้สั่งให้ตัดศีรษะของยอห์น ในตอนนี้มโนธรรมได้รบกวนเขาอีก เมื่อเขาได้ยินว่า ประชาชนต่างไปหาพระเยซูเจ้า เพื่อฟังคำเทศน์ของพระองค์เรื่องการกลับใจ และดูกิจการที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ตอนนี้เฮโรดเกิดความวิตกด้วยความคิดที่ว่า ประกาศกที่เขาได้ฆ่าไปนั้นอาจฟื้นคืนชีพจากความตายก็เป็นได้