แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

 

31 กรกฏาคม

 

“พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ยเราจะทำกับท่านอย่างที่ช่างปั้นหม้อคนนี้ทำไม่ได้หรือ” (ยรม 18 : 6)

St.Joseph July 31

พระเจ้ามิทรงกระทำอะไรโดยสูญเปล่า

 

บทไตร่ตรอง

ข้าพเจ้าคิดว่านักบุญอิกญาซิโอแห่งโลโยลาผู้ซึ่งเราคริสตชนรำลึกถึงท่านและทำการเฉลิมฉลองในวันนี้ช่างเป็นดังเช่นช่างปั้นหม้อผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งท่านได้ทำงานอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยการปฏิรูปพระศาสนจักรในยุคที่มีความแตกแยก  พระเจ้าได้ทรงงานอย่างไม่ลดละในการที่จะนำคนที่เก่งและดีที่สุดท่ามกลางมนุษย์เราให้ออกมาทำงานเพื่อพระศาสนจักรซึ่งเราก็สามารถทำดีต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับพวกท่านได้เช่นกัน

 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดภาวนาเพื่อเราให้ระลึกเสมอว่า มนุษย์ถูกสร้างมาตามพระฉายาของพระเจ้า ให้เรามีความคล้ายคลึงกับพระองค์ด้วยเทอญ

                        

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 31 July book