แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

 

8 กรกฏาคม

 

“ไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่า” (มธ 9 :17)

St.Joseph July 8

คนขยันไม่มีวันอดตาย

 

บทไตร่ตรอง

ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ คุณย่าของข้าพเจ้าจะมีวลีหรือสำนวนดีเยี่ยมเสมอ  ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของบางคนที่ให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของตน มนุษย์เราต่างต้องการความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์เช่นเดียวกันนี้ในการดำเนินชีวิตตามพระวรสารในทุก ๆ วัน

 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดทำให้เรามีความกระตือรือร้นในการทำความดีในวันนี้ด้วยเทอญ

                        

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 8 July book