แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

4 มิถุนายน

 

“เมื่องานแต่งงานผ่านไปแล้ว โทบิตเรียกโทบิยาห์บุตรชายมาพบพูดว่า “ลูกเอ๋ย อย่าลืมจ่ายเงินตอบแทนผู้ร่วมเดินทางไปกับลูก ลูกควรเพิ่มเงินให้เขามากกว่าที่ตกลงกันไว้” (ทบต 12 : 1)

St.Joseph June 4

เพิ่มเงินพิเศษให้

 

บทไตร่ตรอง

ได้มีการกล่าวไว้หลายต่อหลายครั้งจนข้าพเจ้าไม่สามารถจะนับได้ว่า พระเจ้าได้ทรงกระทำต่อเราด้วยความเมตตามากมายเพียงใด  

เป็นความจริงที่ว่า ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีมักเป็นคนที่มีสุขภาพดี ในทำนองเดียวกันคนที่มีสุขภาพดีก็มักจะเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณคน อาแมน

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยเราให้พากเพียร ตั้งมั่นอยู่ในความกตัญญูรู้คุณด้วยเทอญ

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 4 June book