แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

 

1 มิถุนายน

 

“ข้าพเจ้าได้ยินคำสบประมาทโดยไร้มูลเหตุ ทำให้ข้าพเจ้าต้องเป็นทุกข์เศร้าใจอย่างสุดซึ้ง” (ทบต 3 : 6)

St.Joseph June 1

ชีวิตนั้นมีช่วงเวลาที่ยุ่งเหยิงอยู่เสมอ

 

บทไตร่ตรอง

ความสมบูรณ์แบบเรียกร้องให้เราปฏิบัติภารกิจประจำวันของเราให้ดีที่สุดอย่างเต็มกำลัง โดยมีสมมติฐานว่าคนอื่น ๆ ก็ปฏิบัติภารกิจประจำวันของพวกเขาให้ดีที่สุดอย่างเต็มอย่างกำลังเช่นเดียวกัน ส่วนที่เหลือจะเป็นการทำงานของพระเจ้าที่ทรงกระทำต่อเราและคนอื่น ๆ ทุกคน  

ถ้าเราล้มเหลวในกระบวนการปฏิบัติงานนี้หรือเรามีสิ่งที่เข้าใจผิดพลาด เราก็จะมอบชีวิตของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ซึ่งบรรดาเทวทูตสวรรค์ก็มิได้ทำได้ดีไปกว่าเราทุกคน 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยเราให้ดำเนินชีวิตประจำวันประหนึ่งว่าทุกสิ่งนั้นขึ้นอยู่กับตัวเรา และภาวนาอ้อนวอนพระเจ้าประหนึ่งว่าทุกสิ่งนั้นขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของพระองค์ด้วยเทอญ

                        

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 1 June book