แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

 

31 พฤษภาคม

 

“เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง” (ลก 1 : 45)

St.Joseph May 31

นี่มิใช่การพบปะแบบปกติ

 

บทไตร่ตรอง

เมื่อเราไตร่ตรองถึงรหัสธรรมลึกล้ำของการที่พระเจ้าดำรงอยู่ท่ามกลางมวลมนุษย์ เราก็ถูกเรียกร้องให้ “เคารพนับถือ” การดำรงอยู่ของพระเจ้าในหมู่พี่น้องของเรา ก็คือเพื่อนบ้านที่อยู่รอบข้างเรานั่นเอง ไม่เร็วก็ช้าเราจะเข้าใจได้ว่ามนุษย์ทุกคนต่างเป็นพี่น้องกันในองค์พระคริสตเจ้า

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟผู้พิทักษ์พระนางมารีย์ โปรดช่วยเราให้เข้าใจถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้าในบรรดาผู้ที่เราพบเจอในวันนี้ด้วยเทอญ

                        

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 31 May book