แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

 

29 พฤษภาคม

 

“พระองค์ทรงให้ผู้สำนึกผิดกลับมา ประทานกำลังใจแก่ผู้ขาดความพากเพียร” (บสร 17 : 24)

St.Joseph May 29

จงทำความดีด้วยสิ้นสุดกำลังสุดจิตใจ

 

บทไตร่ตรอง

บ่อยครั้งที่บาปไม่ได้เกิดจากความไม่รู้ แต่ที่มากกว่าคือเกิดจากกว่าการตั้งใจกระทำ มนุษย์เราถูกล่อลวงได้ง่าย ว่าการสวดภาวนาเพียงเล็กน้อย ใช้ความพยายามน้อยๆ ก็จะได้รับรางวัลอย่างง่ายดาย ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติอย่างสุดกำลัง สุดจิตใจแล้วส่วนที่เหลือเป็นพระเจ้าที่ทรงกระทำ

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดอ้อนวอนพระเยซูเจ้าเพื่อความตั้งใจของเราในการทำความดีในวันนี้และทุก ๆ วันด้วยเทอญ

                        

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 29 May book