แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

10 พฤษภาคม

 

“เมื่อเปโตรเห็นเขา ก็ทูลถามพระเยซูเจ้าว่า คนนี้จะเป็นอย่างไร พระเจ้าข้า?” (ยน 21 : 21)

St.Joseph May 10

อย่าตีค่าคนอื่น

 

บทไตร่ตรอง

เมื่อเราเป็นเด็ก เรามักจะเปรียบเทียบตัวเรากับพี่น้องของเรา และแม่ของเราก็จะบอกกับเราว่า “อย่าเปรียบเทียบ” ที่จริงแล้วพระเจ้าประทานพระคุณให้เรามากกว่าที่เราต้องการ ดังนั้นความรู้สึกสำนึกบุญคุณจึงไม่ใช่ประเด็นที่ควรจะนำมาเปรียบเทียบ

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยข้าพเจ้าให้เป็นผู้กตัญญูรู้คุณต่อทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับและตั้งใจที่จะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นด้วยเทอญ     

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 10 May book