foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 

 

14 มกราคม 

 

“จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิด แล้วท่านจะพบ จงเคาะประตูเถิด แล้วเขาจะเปิดประตูรับท่าน” (มธ 7:7)

St.Joseph 14

คำภาวนาในความมืดมน       

 

บทไตร่ตรอง

ชีวิตในช่วงแรกของนักเขียนที่ชื่อ เอลีซาเบธ กิลเบิร์ต  เธอประสบความลำบากยุ่งยาก  ทว่าความสิ้นหวังลึกๆ นั้นเองที่นำเธอไปสู่การภาวนา ไม่ว่าจะเป็นการรับประทาน สวดภาวนา และ รัก 

เธอเขียนไว้ว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ฉันเริ่มสวดภาวนา คุณก็รู้ – เหมือนพูดกับพระเจ้าเลย” 

ในช่วงที่มืดมน เธอหันเข้าหาการภาวนา นักบุญโยเซฟคงต้องกระทำเช่นเดียวกัน ในช่วงเวลาที่ยากลำบากของท่าน    

ภาวนา  

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยข้าพเจ้าให้รู้จักวอนขอ แสวงหา และเคาะเรียก ทั้งในช่วงเวลาที่ดีและไม่ดี

 

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ