foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

15 ตุลาคม

ระลึกถึง นักบุญเทเรซา แห่งอาวีลา  พรหมจารีและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

( St Teresa of Jesus, Virgin & Doctor, memorial )

Teresa 2

นักบุญเทเรซาองค์ใหญ่  หรือนักบุญเทเรซา แห่งอาวีลา  หรือนักบุญเทเรซา แห่งพระเยซูเจ้า  มีนามเดิมว่า Teresa Cepeda de Ahumada เกิดที่เมืองอาวีลา  ประเทศสเปน  เมื่อปี ค.ศ. 1515  เมื่ออายุ 20 ปี  ท่านได้อ่านจดหมายต่างๆ ของนักบุญเยโรม  จึงตัดสินใจเข้าอารามของคณะคาร์เมไลท์  โดยมีความคิดว่านี่เป็นหนทางที่ปลอดภัยที่สุดไปสู่ความรอดพ้น  แม้ว่าพ่อของท่านจะไม่ยินยอมก็ตาม  "การภาวนาเป็นประตูนำไปสู่พระหรรษทานที่ยิ่งใหญ่  ถ้าประตูนี้ปิดเสียแล้ว  ฉันก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าจะทรงให้พระหรรษทานต่างๆได้อย่างไร"  ท่านมีสุขภาพที่ไม่สู้ดีนัก  จึงใช้เวลาช่วงเจ็บป่วยนี้ฝึกจิตภาวนา  เมื่อได้อ่านหนังสือ "คำสารภาพ" (Confessions) ของนักบุญออกัสติน  ก็ได้รับแรงบันดาลใจให้ถวายมอบตัวท่านเองแด่พระเจ้าโดยไม่สงวนสิ่งใดไว้เลย  ในสมัยของท่านนั้นบ้านหรืออารามนักบวชมากมายมีระเบียบวินัยที่หย่อนยาน  มีผู้ที่ไปเยี่ยมเยียนบ้านนักบวชหรืออารามเหล่านี้บ่อยๆ  ทำให้สมาชิกของคณะหันไปติดจิตตารมณ์ทางโลก  "การภาวนาและการปล่อยตนตามความปรารถนาไปด้วยกันไม่ได้"  ท่านมักจะกล่าวเช่นนี้เสมอๆ

ต่อมา  ท่านค่อยๆ มีชีวิตภายในเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ได้เห็นภาพนิมิต  ได้เข้าฌาณ  ตัวลอยขึ้นจากพื้น  และพระหรรษทานพิเศษอื่นๆอีก  องค์พระผู้เป็นเจ้าเองได้ตรัสกับท่าน  มีเรื่องรายงานว่าทูตสวรรค์องค์หนึ่ง (a seraph = เซราฟิม)  ใช้หอกหรือดาบแทงเข้าไปในดวงใจของท่าน (ในปี ค.ศ.1559)  และท่านได้รับแรงสนับสนุนในด้านฝ่ายจิต  เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อท่านเป็นเวลาหลายปีที่คนอื่นๆเข้าใจผิดในตัวท่าน  และต่างพากันเย้ยหยัน  แม้บรรดาคุณพ่อที่ฟังท่านสารภาพบาปในช่วงแรกๆ ยังออกความเห็นว่า  ภาพนิมิตที่ท่านเห็นเป็นการล่อลวงจากปีศาจ  แต่โดยธรรมชาติที่ไม่คิดถึงตนเองและอุปนิสัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก  นักบุญเทเรซามีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนทุกชนิด ทุกสถานที่ และทุกสภาพแวดล้อมได้อย่างง่ายดาย  ตลอดระยะเวลา 20 ปีของการต้องต่อสู้ทางฝ่ายจิตวิญญาณ  ท่านค่อยๆเรียนรู้อย่างช้าๆที่จะไม่ติดใจในสิ่งสร้าง  รู้จักสละละตนเอง  และติดตามพระคริสตเจ้าอย่างครบสมบูรณ์มากขึ้น  "คำภาวนาที่พระเจ้าทรงพึงพอใจมากที่สุด  คือสิ่งที่นำไปสู่การปรับปรุงตนเอง  และนำไปสู่การกระทำที่ดี  มากกว่าความสุขอันเกิดจากความพึงพอใจของตนเอง"

ในที่สุด  นักบุญเปโตร แห่ง อัลคันตารา (St Peter of Alcantara) ซึ่งเป็นผู้แนะนำวิญญาณให้ท่าน  และนักบุญ ฟรังซิส  บอร์เจีย (St Francis Borgia) ก็สามารถสังเกตเห็นและเข้าใจพลังอำนาจของพระที่ทำงานในตัวท่าน  และในปี ค.ศ.1561  องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสั่งท่านให้ปฏิรูปคณะคาร์เมไลท์  ขณะนั้นท่านมีอายุ 46 ปี  และในอีก 21 ปีที่ท่านดำเนินชีวิตสืบต่อมา  ท่านก็สามารถก่อตั้งคอนแวนต์ของซิสเตอร์คาร์เมไลท์ไม่สวมรองเท้าได้ 17 แห่ง  และอารามฤาษีของบรรดาภราดา 15 แห่ง  ภายใต้กฎเกณฑ์ของคณะที่เที่ยงแท้และเข้มงวด  แม้จะมีการคัดค้านอย่างรุนแรงจากกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยก็ตาม    "อย่าให้สิ่งใดทำให้ท่านเดือดเนื้อร้อนใจ  ทุกสิ่งจะผ่านพ้นไป  มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงเลย  ความอดทนจะทำให้ได้รับทุกสิ่ง  พระเจ้าผู้เดียวก็เพียงพอแล้ว"

 

ภายใต้ความนบนอบอย่างเคร่งครัดต่ออธิการ  นักบุญเทเรซาได้เขียนถึงเรื่องราวชีวิตของท่านในหนังสือ  "หนทางสู่ความครบครัน" ("The Way of Perfection")  "ประสาทภายใน" ("The Interior Castle")  และ "ความเข้าใจเรื่องความรักของพระเจ้า" ("Conception of the Love of God")  ท่านสิ้นใจเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ.1582  ถูกฝังไว้ที่ Alba de Tomes  ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญในปี ค.ศ. 1662  โดยพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 15  และได้รับการประกาศเป็นนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร ในปี ค.ศ.1970 โดยนักบุญปอลที่ 6  พระสันตะปาปา

 

(ถอดความโดย คุณพ่อ วิชา  หิรัญญการ จากหนังสือ Saint Companions For Each Day ; เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ  J.K. Mausolfe)

Teresa 3Teresa 1Teresa 4Teresa 5Teresa 6