แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 163

พิธีบูชาขอบพระคุณคือการขอบพระคุณ  (CCC ข้อ 1356-1361)                       

                  

‘พิธีบูชาขอบพระคุณเป็นการถวายบูชาขอบพระคุณ’ (CCC 1360)

เพราะเหตุใดท่านจึงไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เราอาจไม่คิดถึงประเด็นนี้มากนัก บางครั้งก็ไปร่วมพิธีเพราะเป็นความเคยชินและปฏิบัติเป็นประจำ แท้จริงแล้วเหตุผลของการไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณก็เพื่อขอบคุณพระเจ้าสำหรับการอวยพรและพระหรรษทานทุกประการที่ได้รับในชีวิตของเรา การสรรเสริญพระเจ้าคือรูปแบบสูงส่งแห่งการภาวนา 

    ในขณะที่เราสรรเสริญพระเจ้านั้นเรากำลังเคลื่อนความสนใจและความต้องการต่างๆออกจากตัวเองไปสู่การนมัสการ สรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า พิธีบูชาขอบพระคุณคือการถวายบูชาด้วยคำสรรเสริญและการขอบพระคุณต่อพระเจ้าพระบิดา เราขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรแห่งการเนรมิตสร้าง และสำหรับการที่ทรงส่งพระบุตรและพระจิตของพระองค์มายังเรา  (YOUCAT 214) 

อาศัยพระคริสตเจ้า พร้อมกับพระคริสตเจ้า และในพระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายการสรรเสริญและการขอบคุณแด่พระบิดาเจ้า ขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับการอวยพรที่ได้รับในชีวิต                                                                                                                   

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 163