แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

DSCF2271 resize 

งานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 5 " เดินทางต่อไปด้วยความยินดี " วันที่ 13-15 ตุลาคม 2558 ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน จ.มุกดาหาร

มีพระสงฆ์ นักบวช และครูคำสอน จากทั้งสิบสังฆมณฑลเข้าร่วมงานรวมทั้งหมด 457 ท่าน โดยกิจกรรมของงานมีดังต่อไปนี้

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม

ช่วงเช้า มิสซาเปิดงานชุมนุมครูคำสอน โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร  สันติสุขนิรันดร์

ช่วงบ่าย เสวนา "ทำลายทางตันสร้างสรรคืทางสว่างในการสนอคำสอน" โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร  สันติสุขนิรันดร์ พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  และพระสังฆราชชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ และดำเนินรายการโดย คุณพ่อเปรมปรี  วาปีโส 

ช่วงค่ำ ชมวีดีทัศน์ ประวัติบุญราศี และสวดสายประคำ ร่วมกัน

วันพุธที่ 14 ตุลาคม

ช่วงเช้า  ฟังบรรยาย หัวข้อ " สู่ปีศักดิ์สิทธิ์ 2015 "  โดย คุณพ่อ ธีรพล  กอบวิทยากุล จากนั้นมีวจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป และมิสซา โดยพระสังฆราชชูศักดิ์  สิริสุทธิ์

ช่วงบ่าย  แบ่งปันพระวาจา และแบ่งปันประสบการณ์ในกลุ่มย่อย

ช่วงค่ำ ราตรีสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม

ช่วงเช้า มิสซาปิดงานชุมนุมครูคำสอนฯ โดยพระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  และเดินทางกลับ