DSC 0162 resize

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556/ค.ศ.2013 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาบุคลากรประจำศูนย์คริสตศาสนธรรม ครั้งที่ 12 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พบปะกันและเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ระหว่างบุคลากรประจำศูนย์ฯ และการดูงานด้านคำสอนของโรงเรียน การย้อนอดีตไปสู่วันเก่าๆ เมื่อครั้งมิสชันนารีเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในประเทศสยาม ที่บรรยายโดยคุณพ่อ วิชา หิรัญญการ  เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ในระหว่างสัมมนามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง และมีใครบ้างที่เข้าร่วมสัมมนา เราไปชมภาพและรายละเอียดกันเลยครับ

กำหนดการสัมมนาบุคลากร

จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา

วิธีการเซฟภาพให้ได้ขนาดใหญ่เท่าของจริงที่ปรากฎบนจอภาพเมื่อเวลาเรียกดูภาพ
1. เมื่อท่านเจอภาพเล็กที่ต้องการ ให้คลิ๊กขวา และเลือกเปิดลิงค์ในหน้าต่างใหม่ (open in new tab)
2. เรียกดูหน้าต่างใหม่ ท่านก็จะเห็นภาพขนาดใหญ่
3. คลิ๊กขวาที่ภาพ และเลือกบันทึกรูปเป็น (save as)

DSC_0003_resize.JPG DSC_0004_resize.JPG DSC_0005_resize.JPG

DSC_0006_resize.JPG DSC_0007_resize.JPG DSC_0008_resize.JPG

DSC_0009_resize.JPG DSC_0010_resize.JPG DSC_0011_resize.JPG

DSC_0012_resize.JPG DSC_0013_resize.JPG DSC_0014_resize.JPG

DSC_0015_resize.JPG DSC_0016_resize.JPG DSC_0018_resize.JPG

DSC_0019_resize.JPG DSC_0022_resize.JPG DSC_0023_resize.JPG

DSC_0024_resize.JPG DSC_0025_resize.JPG DSC_0026_resize.JPG

DSC_0027_resize.JPG DSC_0028_resize.JPG DSC_0029_resize.JPG

DSC_0031_resize.JPG DSC_0033_resize.JPG DSC_0035_resize.JPG

DSC_0036_resize.JPG DSC_0038_resize.JPG DSC_0039_resize.JPG

DSC_0040_resize.JPG DSC_0041_resize.JPG DSC_0042_resize.JPG

DSC_0043_resize.JPG DSC_0044_resize.JPG DSC_0045_resize.JPG

DSC_0046_resize.JPG DSC_0047_resize.JPG DSC_0048_resize.JPG

DSC_0050_resize.JPG DSC_0051_resize.JPG DSC_0052_resize.JPG

DSC_0053_resize.JPG DSC_0055_resize.JPG DSC_0056_resize.JPG

DSC_0058_resize.JPG DSC_0059_resize.JPG DSC_0060_resize.JPG

DSC_0061_resize.JPG DSC_0062_resize.JPG DSC_0063_resize.JPG

DSC_0064_resize.JPG DSC_0065_resize.JPG DSC_0066_resize.JPG

DSC_0067_resize.JPG DSC_0068_resize.JPG DSC_0069_resize.JPG

DSC_0070_resize.JPG DSC_0071_resize.JPG DSC_0072_resize.JPG

DSC_0073_resize.JPG DSC_0075_resize.JPG DSC_0076_resize.JPG

DSC_0077_resize.JPG DSC_0078_resize.JPG DSC_0079_resize.JPG

DSC_0082_resize.JPG DSC_0085_resize.JPG DSC_0086_resize.JPG

DSC_0087_resize.JPG DSC_0088_resize.JPG DSC_0089_resize.JPG

DSC_0090_resize.JPG DSC_0091_resize.JPG DSC_0092_resize.JPG

DSC_0093_resize.JPG DSC_0094_resize.JPG DSC_0095_resize.JPG

DSC_0096_resize.JPG DSC_0097_resize.JPG DSC_0098_resize.JPG

DSC_0099_resize.JPG DSC_0100_resize.JPG DSC_0101_resize.JPG

DSC_0102_resize.JPG DSC_0103_resize.JPG DSC_0105_resize.JPG

DSC_0106_resize.JPG DSC_0107_resize.JPG DSC_0108_resize.JPG

DSC_0112_resize.JPG DSC_0113_resize.JPG DSC_0114_resize.JPG

DSC_0115_resize.JPG DSC_0116_resize.JPG DSC_0117_resize.JPG

DSC_0118_resize.JPG DSC_0119_resize.JPG DSC_0120_resize.JPG

DSC_0122_resize.JPG DSC_0123_resize.JPG DSC_0124_resize.JPG

DSC_0125_resize.JPG DSC_0126_resize.JPG DSC_0127_resize.JPG

DSC_0128_resize.JPG DSC_0129_resize.JPG DSC_0130_resize.JPG

DSC_0131_resize.JPG DSC_0132_resize.JPG DSC_0133_resize.JPG

DSC_0134_resize.JPG DSC_0136_resize.JPG DSC_0138_resize.JPG

DSC_0139_resize.JPG DSC_0140_resize.JPG DSC_0141_resize.JPG

DSC_0142_resize.JPG DSC_0143_resize.JPG DSC_0144_resize.JPG

DSC_0145_resize.JPG DSC_0146_resize.JPG DSC_0147_resize.JPG

DSC_0148_resize.JPG DSC_0149_resize.JPG DSC_0150_resize.JPG

DSC_0151_resize.JPG DSC_0152_resize.JPG DSC_0153_resize.JPG

DSC_0154_resize.JPG DSC_0155_resize.JPG DSC_0156_resize.JPG

DSC_0157_resize.JPG DSC_0158_resize.JPG DSC_0159_resize.JPG

DSC_0161_resize.JPG DSC_0162_resize.JPG DSC_0163_resize.JPG

DSC_0164_resize.JPG DSC_0165_resize.JPG DSC_0166_resize.JPG

DSC_0167_resize.JPG DSC_0168_resize.JPG DSC_0169_resize.JPG

DSC_0170_resize.JPG DSC_0171_resize.JPG DSC_0172_resize.JPG

DSC_0173_resize.JPG DSC_0174_resize.JPG DSC_0175_resize.JPG

DSC_0176_resize.JPG DSC_0177_resize.JPG DSC_0178_resize.JPG

DSC_0179_resize.JPG DSC_0180_resize.JPG DSC_0181_resize.JPG

DSC_0182_resize.JPG DSC_0183_resize.JPG DSC_0184_resize.JPG

DSC_0185_resize.JPG DSC_0187_resize.JPG DSC_0188_resize.JPG

DSC_0189_resize.JPG DSC_0191_resize.JPG DSC_0192_resize.JPG

DSC_0193_resize.JPG DSC_0194_resize.JPG DSC_0195_resize.JPG

DSC_0196_resize.JPG DSC_0197_resize.JPG DSC_0198_resize.JPG

DSC_0199_resize.JPG DSC_0200_resize.JPG DSC_0201_resize.JPG

DSC_0202_resize.JPG DSC_0203_resize.JPG DSC_0204_resize.JPG

DSC_0205_resize.JPG DSC_0206_resize.JPG DSC_0209_resize.JPG

DSC_0210_resize.JPG DSC_0211_resize.JPG DSC_0212_resize.JPG

DSC_0213_resize.JPG DSC_0214_resize.JPG DSC_0216_resize.JPG

DSC_0217_resize.JPG DSC_0218_resize.JPG DSC_0219_resize.JPG

DSC_0220_resize.JPG DSC_0221_resize.JPG DSC_0224_resize.JPG

DSC_0225_resize.JPG DSC_0226_resize.JPG DSC_0227_resize.JPG

DSC_0228_resize.JPG DSC_0229_resize.JPG DSC_0235_resize.JPG

DSC_0236_resize.JPG DSC_0237_resize.JPG DSC_0238_resize.JPG

DSC_0239_resize.JPG DSC_0240_resize.JPG DSC_0241_resize.JPG

DSC_0242_resize.JPG DSC_0244_resize.JPG DSC_0245_resize.JPG

DSC_0246_resize.JPG DSC_0247_resize.JPG DSC_0249_resize.JPG

DSC_0250_resize.JPG DSC_0251_resize.JPG DSC_0252_resize.JPG

DSC_0253_resize.JPG DSC_0254_resize.JPG DSC_0255_resize.JPG

DSC_0256_resize.JPG DSC_0258_resize.JPG DSC_0259_resize.JPG

DSC_0260_resize.JPG DSC_0261_resize.JPG DSC_0262_resize.JPG

DSC_0263_resize.JPG DSC_0264_resize.JPG DSC_0265_resize.JPG

DSC_0266_resize.JPG DSC_0267_resize.JPG DSC_0270_resize.JPG

DSC_0273_resize.JPG DSC_0274_resize.JPG DSC_0276_resize.JPG

DSC_0278_resize.JPG DSC_0279_resize.JPG DSC_0280_resize.JPG

DSC_0281_resize.JPG DSC_0282_resize.JPG DSC_0283_resize.JPG

DSC_0284_resize.JPG DSC_0285_resize.JPG DSC_0286_resize.JPG

DSC_0287_resize.JPG DSC_0288_resize.JPG DSC_0291_resize.JPG

DSC_0292_resize.JPG DSC_0293_resize.JPG DSC_0295_resize.JPG

DSC_0296_resize.JPG DSC_0297_resize.JPG DSC_0298_resize.JPG

DSC_0299_resize.JPG DSC_0300_resize.JPG DSC_0301_resize.JPG

DSC_0303_resize.JPG DSC_0304_resize.JPG DSC_0305_resize.JPG

DSC_0306_resize.JPG DSC_0307_resize.JPG DSC_0309_resize.JPG

DSC_0310_resize.JPG DSC_0311_resize.JPG DSC_0312_resize.JPG

DSC_0313_resize.JPG DSC_0314_resize.JPG DSC_0315_resize.JPG

DSC_0319_resize.JPG DSC_0320_resize.JPG DSC_0321_resize.JPG

DSC_0322_resize.JPG