^Back To Top

 • 1 1
  .
 • 2 2
  .
 • 3 3
  .
 • 4 4
  .
 • 5 5
  .

kamsonbkk.com

คำสอนออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์

sac2

คำสอนออนไลน์ หลักความเชื่อคาทอลิก

cat2

Facebook แผนกคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ

face2

สารวันสากลเพื่อคนจน

วันสากลเพื่อคนจน
============

ในโอกาสปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณลิขิต  เมตตาธรรมและความน่าสงสาร (Misericordia  et  misera) ได้ตั้ง วันของคนจน ให้ทั่วโลกสนใจ โดยฉลองวันอาทิตย์ที่สามสิบสามเทศกาลธรรมดา (ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017) และพระองค์ได้ออกสาส์นเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 2017

 เราอย่ารักกันแต่ปาก  แต่ด้วยการกระทำ

“ลูกที่รักทั้งหลาย  เราอย่ารักกันแต่ปากเพียงด้วยคำพูดเท่านั้น  แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง”  (1 ยน 3:18)  นี่เป็นคำสั่งให้เราเลียนแบบพระเยซูเจ้า  เป็นพิเศษรักคนจน   นักบุญยอห์นพูดชัดว่า  พระเจ้าทรงรักเราก่อน (เทียบ 1 ยน 4:10, 19)  และทรงยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อเรา (เทียบ 1 ยน 3:16)  เราจึงต้องรักและทำกิจการเมตตาต่อพี่น้องที่ขัดสน

 “คนยากจนร้องทูล  พระเจ้าก็ทรงฟัง” (สดด 34:6)  พระศาสนจักรเข้าใจความสำคัญของเสียงร้องนี้เสมอ  ในหนังสือกิจการอัครสาวก  นักบุญเปโตรได้เลือกบุรุษ 7 คน “ที่เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้าและปรีชาญาณ” (6:3) ให้เอาใจใส่คนจน  เป็นลักษณะชีวิตของคริสตชนกลุ่มแรก (กจ 2:45)  นักบุญยากอบก็เช่นกัน  ได้สอนว่า “พี่น้องที่รัก... พระเจ้าทรงเลือกผู้ที่โลกตัดสินว่ายากจน  เพื่อให้เขามั่งมีในความเชื่อ  และเป็นทายาทรับมรดกพระอาณาจักรซึ่งทรงสัญญาไว้” (ยก 2:5-6, 14-17)

 พระจิตเจ้าทรงกระตุ้นใจให้บริการคนจน  ตลอดมาในประวัติศาสตร์ให้ดำเนินชีวิตเรียบง่าย  สุภาพ  ใจดี  ช่วยเหลือพี่น้องชายหญิงที่ยากจนที่สุด  นักบุญฟรังซิส ชาวอัสซีซี  เป็นแบบอย่างที่เด่นชัดที่สุด  และมีบรรดาชายหญิงผู้ศักดิ์สิทธิ์มากมาย  ไม่ใช่ให้ปัจจัยเท่านั้น  แต่ไปอยู่กับพวกเขา  เมื่อคิดถึงคนจน  มิใช่ทำงานอาสาสมัครตามโอกาสเท่านั้น  หรือช่วยเหลือทันที  แต่หมายถึงการรู้สึกว่องไวต่อผู้ที่ได้รับความอยุติธรรมด้วย  ถ้าเราร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีกรรม  พบปะพระคริสตเจ้า  เราต้องสนใจช่วยเหลือคนจน

 บรรดาศิษย์พระคริสตเจ้าต้องเดินตามพระองค์  สู่ความสุขแท้จริงแห่งอาณาจักรสวรรค์ (เทียบ มธ 5:3 ; ลก 6:20)  ความยากจนหมายถึงการมีใจสุภาพ  ที่ยอมรับข้อจำกัดและบาป  ความยากจนช่วยเราให้ชนะการทดลอง  ความยากจนเป็นทัศนคติภายในที่หลีกเลี่ยงการมองทรัพย์สินเงินทอง  อาชีพ  และความหรูหราฟุ่มเฟือยว่าเป็นเป้าหมายของชีวิต  และเป็นเงื่อนไขสำหรับความสุข  ความยากจนช่วยเราให้ร่วมรับผิดชอบสังคม  ถึงแม้เรามีข้อจำกัด  แต่เราไว้วางใจในพระหรรษทาน... (เทียบ CCC 25-45)

 ในสังคมปัจจุบันมีความยากจน  ในบรรดาผู้ทุกข์ใจ  ถูกทอดทิ้ง  ถูกกดขี่  ได้รับความรุนแรง  ถูกทรมาน  และถูกคุมขัง  เกี่ยวพันกับการทำผิดกฎหมายและทำลายศักดิ์ศรีมนุษย์

 ในโอกาสปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม  เราขอให้พระศาสนจักรฉลองวันของคนจน  ให้ชุมชนคริสตชนทั่วโลกสนใจคนยากจนขัดสน  ขอเชิญทุกท่านที่มีน้ำใจดีอ้าแขนช่วยเหลือ  และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 วันอาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา (วันสิทธิมนุษยชน)  เชิญคนจนและอาสาสมัครมาร่วมพิธีศีลมหาสนิท  ช่วยเหลือและปกป้องพวกเขา  เชิญพวกเขาร่วมรับประทานอาหาร  พวกเขาอาจสอนเราให้ปฏิบัติความเชื่อได้มั่นคงยิ่งขึ้น

===========
แปลสรุปจาก L’Osservatore Romano
ฉบับที่ 24 (16 มิถุนายน 2017) หน้า 6-7.

ค้นหา

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2896
12666
68937
391944
423502
17875209
Your IP: 34.231.21.83
2020-05-29 05:57

สถานะการเยี่ยมชม

มี 242 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk