DSC 0054 resize

เช้าวันที่ 2 พฤษภาคม 2014 คุณพ่อราฟาแอล มาแนนติ P.I.M.E. ครูคำสอน พี่เลี้ยง และบรรดานักเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน วัดแม่พระมหาการุณย์ เมืองนนท์ ได้มาเยี่ยมชมอาสนวิหารอัสสัมชัญ โรงพิมพ์อัสสัมชัญ และในโอกาสนี้เด็กๆ ยังได้มาเยี่ยมชมฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในแผนกสื่อมวลชน แผนกเทคโนโลยีฯ แผนกคำสอน และแผนกบริการ รับฟังการแบ่งปันการทำงานของพี่ๆ ในแผนกด้วย

DSC_0002_resize.JPG DSC_0004_resize.JPG DSC_0012_resize.JPG

DSC_0013_resize.JPG DSC_0014_resize.JPG DSC_0015_resize.JPG

DSC_0017_resize.JPG DSC_0019_resize.JPG DSC_0020_resize.JPG

DSC_0021_resize.JPG DSC_0022_resize.JPG DSC_0023_resize.JPG

DSC_0024_resize.JPG DSC_0025_resize.JPG DSC_0026_resize.JPG

DSC_0027_resize.JPG DSC_0028_resize.JPG DSC_0031_resize.JPG

DSC_0032_resize.JPG DSC_0034_resize.JPG DSC_0036_resize.JPG

DSC_0037_resize.JPG DSC_0038_resize.JPG DSC_0039_resize.JPG

DSC_0041_resize.JPG DSC_0042_resize.JPG DSC_0043_resize.JPG

DSC_0044_resize.JPG DSC_0045_resize.JPG DSC_0047_resize.JPG

DSC_0048_resize.JPG DSC_0049_resize.JPG DSC_0050_resize.JPG

DSC_0051_resize.JPG DSC_0052_resize.JPG DSC_0053_resize.JPG

DSC_0054_resize.JPG DSC_0055_resize.JPG DSC_0056_resize.JPG

DSC_0059_resize.JPG DSC_0064_resize.JPG DSC_0065_resize.JPG

DSC_0066_resize.JPG DSC_0067_resize.JPG DSC_0068_resize.JPG

DSC_0069_resize.JPG DSC_0070_resize.JPG DSC_0071_resize.JPG

DSC_0072_resize.JPG DSC_0073_resize.JPG DSC_0074_resize.JPG

DSC_0075_resize.JPG